FAQ: Alles over Saxion voor Oekraïne

Wat is Saxion voor Oekraïne?
Saxion voor Oekraïne is een actie van ongeveer een maand waarin we als Saxion-gemeenschap geld op gaan halen voor onze Oekraïense studenten. Die kunnen daarmee hun collegegeld voor komend jaar betalen. De slogan is dan ook Give them one more year, of in het Nederlands Gun ze nog een jaar. We kiezen voor de slogan Saxion voor Oekraïne, omdat we hopen dat heel Saxion in actie komt. De actie is opgezet door SaxNow, het onafhankelijke journalistieke platform van Saxion.

Hoe kun jij bijdragen?
Dat kan op grofweg drie manieren. Je kunt doneren via ons rekeningnummer NL59 RABO 0317 2594 15 t.n.v Stichting Saxion, o.v.v. SaxNow for Ukraine. En we gaan allerlei dingen verkopen voor 5 euro, het bedrag dat ongeveer nodig is per lid van de Saxion-gemeenschap. Maar wat wij de allermooiste optie vinden: je kunt zelf in actie komen! Meld het ons dan even via saxnow@saxion.nl, dan nemen we je actie op in het overzicht, en kunnen we er aandacht aan besteden.

Hoe je in actie komt, dat maakt ons niet uit; we waarderen alles, van klein tot groot. Ook de hoedanigheid maakt ons niet uit; of je dat nou doet als voetbalclub, als klas, academie, opleiding, dienst of helemaal zelf; alles is welkom.

Waarom is dat nodig?
Toen Putin in februari zijn tanks over de grens liet rollen, veranderde de wereld voor deze studenten van onze hogeschool. Sindsdien leven ze in onzekerheid: hoe gaat het thuis, is iedereen nog gezond? Kan ik nog terug? En dus ook: hoe ziet mijn toekomst eruit. Maar naast al die grote zorgen, zijn er ook heel concrete, financiële zorgen. Zoals; kan ik het collegegeld voor komend jaar wel betalen? Die zorg willen we met deze actie wegnemen.

Hoeveel is daarvoor nodig?
We gaan uit van de huidige gemeenschap aan Oekraïners op Saxion; dat zijn op dit moment 72 studenten. Zij moeten 72 x 2.209 euro aan collegegeld betalen volgend jaar, dat is 159.048 euro. Dat is veel geld; maar tegelijkertijd, de Saxion-gemeenschap telt ongeveer 31.000 mensen. Zo bezien is het maar iets meer dan 5 euro per persoon op Saxion.

En dat doet SaxNow?
Ja en nee. Saxnow zet de actie op, coördineert en zorgt dat het geld op de goede plek komt. Maar bovenal geven we vooral veel aandacht aan de initiatieven die de Saxion-gemeenschap ontplooit. En natuurlijk zetten we zelf ook wat acties op, maar onze slagkracht is beperkt.

Hoe gaan we al dat geld dan bij elkaar krijgen?
We hebben een groot bedrag nodig, maar wij vinden het haalbaar. Stel dat iedereen op Saxion, student en medewerker, ongeveer vijf euro doneert, dan zijn we er al.

Maar Saxion voor Oekraïne richt zich niet alleen op donaties. Het idee is om dit geld als gemeenschap bij elkaar te gaan brengen. Dus hopen we vooral dat jullie hét gaan doen, als gemeenschap van Saxion. Samen voor de Oekraïense studenten van onze school, om hun leven in oorlogstijd wat te verlichten. Dat is het idee. We zijn alvast begonnen met zoveel mogelijk steun verzamelen; het college van bestuur steunt onze actie bijvoorbeeld. We hopen dat jullie, studenten, medewerkers dat ook doen.

Dus wij gaan dat met z’n allen voor elkaar boksen?
Ja. Maar we doen ook een beroep op het bedrijfsleven rondom Saxion. Die lieten al merken dat ze begaan zijn met de Oekraïense studenten. Bijvoorbeeld door het aanbieden van bijbanen. We denken en hopen dat we bedrijven zover kunnen krijgen zich ook achter dit doel te scharen.

Hoe lang duurt de actie?
Het is kort dag, dat beseffen we terdege, want in de zomervakantie gebeurt er niet zoveel op Saxion. De actie loopt dus grofweg tot het eind van dit collegejaar, van nu tot een slotevenement begin/medio juli.

Ok, en verder, wat kan ik verwachten?
We gaan onze actie zo zichtbaar mogelijk maken. Met verhalen, op Saxion zul je ons zien, op social media en internet. We willen zelf ook een aantal acties organiseren. En natuurlijk moet er een slotbijeenkomst komen. Die zal kort voor het einde van het collegejaar plaatsvinden, de eerste helft van juli. Daar maken we de uitslag bekend (is het gelukt?) en overhandigen we het geld. En we besteden aandacht aan de donateurs, de initiatiefnemers en iedereen die mee hielp.

Gebeurt er niet al veel voor Oekraïners?
Zeker. Nederland is heel betrokken. Er wordt opvang geregeld, mensen storten op Giro 555. Maar dit is – vinden wij – een ander verhaal. Dit gaat over ónze gemeenschap, onze familie. Wij willen deze jongvolwassen graag helpen, met een acuut probleem.

Maar wacht even, hoe zit het met de Russische en Belarussische studenten. Of studenten uit andere conflictgebieden? Doen we/jullie daar niks voor?
Het simpele antwoord: nee, op dit moment niet. Russische studenten zijn net zo goed slachtoffer van de situatie, vinden wij ook. Maar deze benefiet willen we heel gericht doen voor de studenten uit het land dat slachtoffer is van een agressor. We volgen daarin overheidsbeleid, dat sancties oplegt aan Rusland. Maar we veroordelen de Russen en zeker de Russische studenten absoluut niet. Ons hart gaat ook naar hen uit. Maar voor deze benefiet kiezen we voor de studenten uit het land onder vuur. Dat geldt ook voor studenten uit andere conflictgebieden. In een ideale wereld zouden we iedereen steunen.

Dat aantal van 72 studenten, waar is dat op gebaseerd?
72 is het huidige aantal Oekraïense Saxion-studenten. Dat kunnen er volgend jaar meer of minder zijn. Wij hebben er voor gekozen om nu geld op te halen voor deze groep studenten.

Het geld dat jullie binnenhalen, is dat geoormerkt? Moeten de studenten het voor hun studie gebruiken?
Nee. Het gaat om een symbolisch bedrag, dat we ophalen voor de Oekraïense studenten van Saxion. Hoe ze dat geld besteden, gaan wij niet controleren. Ze kunnen het voor hun collegegeld gebruiken, maar ook bijvoorbeeld aan hun familie sturen. Wat wel zeker is; al het geld gaat naar de studenten, niet naar kosten van bijvoorbeeld SaxNow of andere partijen waar we mee samenwerken.