Gedragsregels voor opiniestukken op SaxNow

Door een opinie in te sturen lever je een bijdrage aan het publieke debat op Saxion. Wij nodigen lezers nadrukkelijk uit bij te dragen aan de discussie, te reageren op eerdere opiniestukken of om een nieuw onderwerp op de agenda te zetten. Het gesprek faciliteren is een belangrijk doel van SaxNow.

De mogelijkheid tot het inzenden van een opiniestuk is iets anders dan het recht op plaatsing van een opiniestuk: het staat de redactie altijd vrij een bijdrage te weigeren. We behouden ons bovendien het recht voor om stukken in te korten of te redigeren. Bij echt ingrijpende wijzigingen zullen we altijd contact opnemen.

Bij ingezonden opiniestukken plaatsen wij vrijwel altijd een (kleine) portretfoto van de auteur: we vragen daarom om niet alleen naam, e-mailadres, leeftijd en een zeer beknopte biografie mee te sturen, maar ook om een rechtenvrije portretfoto die we kunnen gebruiken op onze site.

Wie een opiniestuk instuurt, houdt zich aan de volgende regels:

  1. Een opiniestuk schrijf je onder je eigen naam. Natuurlijk kunnen er meerdere auteurs van een stuk zijn, maar dat zijn altijd identificeerbare personen, geen organisaties, partijen of anonieme auteurs. Je bent open over wie je bent en wat je belang is bij het betreffende onderwerp.  
  2. Een opiniestuk voldoet aan de algemeen geldende fatsoensregels: voor racisme, rabiaat taalgebruik, scheldpartijen en bedreigingen is op SaxNow geen plek.
  3. Een opiniestuk bevat een heldere mening: als dat niet zo is kunnen wij het niet als opiniestuk plaatsen.
  4. Anonieme bijdrages of open brieven worden alleen bij zeer hoge uitzondering geplaatst. De schrijver is daarbij altijd bij de redactie bekend.