CELZ220831-9581.jpg

Nieuwe regels rond alcohol: verantwoord gebruik, maar niet alles is straks verboden

Saxion heeft dit voorjaar een nieuw alcoholbeleid vastgesteld. De hogeschool kiest voor een lijn van bewustwording, waarbij gezonde keuzes worden gestimuleerd, maar niet voor totale drooglegging. Enkele opvallende zaken; op alle evenementen van SaxEvents wordt straks gratis water verstrekt, en studieverenigingen mogen na 18.00 maximaal twee flessen wijn en één krat bier meenemen naar hun verenigingsruimtes.

Een ander uitvloeisel van het beleid: er wordt binnen Saxion geen reclame meer gemaakt voor alcoholische drank, ook niet binnen de taplocaties in Deventer (Pafraet), Enschede (Grand Café) en Apeldoorn (hal). Sterker nog: de fysieke uitingen en reclame-uitingen van die taplocaties zijn gericht op het stimuleren van ‘de gezonde keuze’, zo valt te lezen in de plannen.

Het Grand Café in Enschede kent nu bijvoorbeeld nog een grote wand gedecoreerd met (lege) beugelflessen Grolsch. Of die bierwand nu gaat verdwijnen, kan beleidsmaker Kris Holkenborg nog niet zeggen. “Daarover is het gesprek gaande.” 

Shirts met 0.0 erop

Het blijft niet bij deze veranderingen: zo staat op alle evenementen van SaxEvents straks standaard ook 0.0 op de tap, wordt er gratis water verstrekt, en is er de overweging om bij grote evenementen (300+ bezoekers) te kiezen voor light bier. Ook zullen studenten tijdens Saxion Intro Shirts dragen met logo van Grolsch 0.0.

De studieverenigingen zijn volgens Holkenborg vanaf het begin meegenomen in het nieuwe beleid. Dat is onder andere belangrijk, omdat zij een uitzonderingspositie hebben. In hun verenigingsruimtes mag – in tegenstelling tot andere ruimtes op Saxion – namelijk wel gedronken worden, maar dat is wel aan regels verbonden. Uit voorvallen in het verleden bleek weleens dat niet alle studieverenigingen van die regels op de hoogte waren.

Zo hebben besturen van studieverenigingen een training van Tactus gevolgd, die hun door Saxion is aangeboden. Ze mogen alleen na 16 uur licht alcoholische dranken nuttigen, alleen in hun verenigingsruimte. Bier en wijn mogen niet massaal meegenomen worden, maar ze mogen alleen na 18 uur maximaal één krat bier en twee flessen wijn meenemen.

Daarbij komen er in samenwerking met TACTUS ook trainingen voor huismeesters, INTRO-papa’s en mama’s en nieuwe studentbegeleiders. Zeker die laatste hebben bovendien een belangrijke rol in het herkennen van alcoholmisbruik door studenten. De thuisgroepen kunnen daarbij een middel zijn. Saxion nam in het verleden niet deel aan een belangrijk onderzoek vanuit het Trimbos naar (onder meer) middelengebruik naar studenten, maar gaat dit vanaf nu wel doen.

Verantwoordelijkheid

Saxion kiest niet voor een algeheel alcoholverbod op de hogeschool. Volgens Holkenborg was draagvlak daarbij heel belangrijk. Daarbij was het volgens hem logisch om bij de studenten te beginnen. “Voor effectief beleid is ook draagvlak nodig. Dat betekent dat we ook ruimte geven aan studentenleven, maar daarbij willen we dus wel problematisch gebruik voorkomen.”

Het nieuwe alcoholbeleid komt voort uit afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord, waaraan de Vereniging Hogescholen (en daarmee Saxion) zich in 2018 heeft verbonden. Een van de doelstellingen daaruit is het terugdringen van problematisch alcoholgebruik onder jongeren.

Hoewel de meeste studenten meerderjarig zijn, en daarmee zelf verantwoordelijk voor hun keuzes, zijn er meerdere redenen voor Saxion om toch verantwoordelijkheid te nemen; onder meer omdat alcoholmisbruik gevolgen heeft voor studentenwelzijn en studentenprestaties. Holkenborg: “Het is aan ieder individu om de juiste keuzes te maken, maar wij willen wel gezonde keuzes bemoedigen, dat doen we nu met verschillende maatregelen.”

Bas Klaassen

Bas Klaassen