mob

Mobility Board over mobiliteitsbeleid: “Woon-werkvergoeding verre van marktconform”

De Mobility Board doet de aanbeveling om de kilometervergoeding voor auto of motor op Saxion te verhogen. Die vergoeding zou tussen de 14 en 19 cent moeten liggen, de huidige vergoeding 7,8 cent per kilometer is namelijk ‘verre van marktconform’, schrijft de Mobility Board in een evaluatie. Ook de fietsvergoeding van 12 cent zou omhoog moeten, om duurzaamheid te bevorderen.

De centrale medezeggenschapsraad (CMR) bespreekt de evaluatie woensdag in de overlegvergadering met het college van bestuur. De Mobility Board, dat bezwaarschriften in behandeling neemt over het beleid dat 1 juni 2022 werd doorgevoerd, adviseert om te kijken naar de keuzes van de Hogeschool Utrecht. Daar krijgen medewerkers een OV-pas waarmee ze ook privé mogen reizen, 14 cent per kilometer woon-werkverkeer en 21 cent voor lopen en fietsen. Naar die optie heeft Saxion niet gekeken, blijkt uit schriftelijke beantwoording van vragen vanuit de CMR.

Aanbevelingen

Om in aanmerking te komen voor een parkeerpas moet een medewerker minimaal 15 kilometer van werk wonen, waar dat eerder 10 kilometer was. Wie op twee locaties werkt maar een standplaats heeft binnen 15 kilometer, krijgt überhaupt geen parkeerpas, ook niet voor de locatie die niet de standplaats is, verder is dan 15 kilometer. De Mobility Board adviseert om per locatie te kijken naar het criterium, en dus per locatie een parkeermogelijkheid aan te bieden.

De Board adviseert verder om het beleid aan te vullen met vergoedingen wanneer er stakingen zijn in het openbaar vervoer voor medewerkers die naar Saxion moeten reizen vanuit hun functie. Tot slot adviseert de Board om de kilometervergoeding te heroverwegen voor specifieke gevallen, bijvoorbeeld voor medewerkers die niet goed zijn aangesloten op het OV. Voor hen zouden er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

In totaal zijn er 28 bezwaarschriften ingediend. Het merendeel daarvan kwam van medewerkers die op twee locaties werken. Andere bezwaarschriften gingen over de aanzienlijke verlenging van de reistijd door het openbaar vervoer ten opzichte van de auto. Ook waren klachten over het intrekken van de parkeerpas.

Aantrekkelijke werkgever

In een tweede evaluatie, door Saxion zelf, wordt voorgesteld om te onderzoeken wat het effect is van de huidige woon-werkvergoeding op de aantrekkelijkheid van Saxion als werkgever. Dit om eventueel toekomstige aanpassingen van het beleid te rechtvaardigen. In deze evaluatie staat dat de fiets relatief weinig wordt gebruikt voor woon-werkverkeer. Winst op duurzaamheid valt te behalen bij dienstreizen, want daarvoor wordt in 69 procent van de kilometers die auto gebruikt.

In deze evaluatie staat verder dat de CO2-uitstoot in 2022 43 procent lager was ten opzichte van 2018. Voor woon-werkverkeer is er meer gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Ook wordt er meer vanuit huis gewerkt, gemiddeld 4,18 dagen per maand. 

Eerder werd al duidelijk dat medewerkers de kilometers in Reisbalans vaak zakelijk declareren, waar dat woon-werk zou moeten zijn. Ook blijkt uit steekproeven dat er veel reizen worden ingeboekt op feestdagen, weekenden en verplicht vrije dagen. De dienst Human Resources liet weten dat die declaraties niet per se onterecht zijn, maar leidinggevenden moeten met die collega’s het gesprek aangaan.

Doel bij de invoering van het nieuwe mobiliteitsbeleid was om dat kostenneutraal te doen. Dat blijkt niet helemaal gelukt: de kosten liggen 273.000 euro hoger dan begroot. 

rik

Rik Visschedijk

Gerelateerde artikelen

Yanin Kasemsinsup in Opgevallen: “I am teaching the subject I was the worst at”

In this episode of ‘Opgevallen’: Yanin Kasemsinsup (37), teacher at academy LED. As an eighteen-year-old he moved from Thailand to the Netherlands to study at Saxion, now he teaches among his own former teachers. He has lived in the Netherlands for almost twenty years, where, according to him, the weather is bad, the food not tasty and the language difficult. Still, he likes it here: “The education here is good and the people are friendly.”

Yanin Kasemsinsup in Opgevallen: “Ik geef les in het vak waar ik het slechtste in was”

In deze aflevering van Opgevallen: Yanin Kasemsinsup (37), docent bij de academie LED. Als achttienjarige verhuisde hij van Thailand naar Nederland om te studeren op Saxion, nu geeft hij les tussen zijn eigen oud-docenten. Hij woont al bijna twintig jaar in Nederland, waar volgens hem het weer slecht is, het eten niet lekker en de taal moeilijk. Toch vindt hij het hier fijn: “De educatie is hier goed en de mensen zijn vriendelijk.”

Onderwijsminister Dijkgraaf: “Instellingen zijn verantwoordelijk voor het bewaken van journalistieke onafhankelijkheid”

Onafhankelijke journalistiek en persvrijheid zijn een groot goed, juist binnen het academische debat, vindt demissionair minister Dijkgraaf. In een vergadering van de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zei hij dinsdag dat instellingen in het hoger onderwijs verantwoordelijk zijn voor het bewaken van journalistieke onafhankelijkheid. “Daar spreek ik besturen van hogescholen en universiteiten expliciet op aan.”