smart solutions (1).jpg

Het Smart Solutions Semester door studentenogen, deel 1: De aftrap en verwachtingen

Het laatste nieuws over het Smart Solutions Semester is dat het de bedoeling is dat binnen drie jaar studenten van álle academies van Saxion dat semester gaan volgen. En dat terwijl studenten vorig jaar het semester nog een onvoldoende gaven. Saxion beloofde beterschap en kwam met een hele lijst verbeterpunten. Helpt dat? En hoe is 3S nou echt? SaxNow-redacteuren en Creative Business-studenten Annabel en Linde doen zelf het 3S-project en delen in deze serie hun ervaringen, net als die van drie medestudenten van andere academies. We beginnen met de verwachtingen. ‘Ik heb vanaf het begin van mijn studie al heel wat verhalen gehoord over dit semester.’

Studentredacteur Linde studeert Creative Business. Ze werkt aan het project ‘Learning Community: Circularity in Infrastructure and Living Enviroment’.

“Ik hoor vanaf het begin van mijn studie al verschillende verhalen over het Smart Solutions Semester, zowel van docenten als laatstejaarsstudenten. Het 3S project staat bijna bekend om de problemen die erbij komen kijken, zo lijkt het. Daardoor moest ik bij de start van het schooljaar wat extra motivatie bij elkaar rapen, om het project goed af te kunnen trappen.

Tijdens het inschrijfmoment in juni probeerde ik me in te schrijven op hetzelfde project als een klasgenoot waar ik vaker mee samenwerk, wat toen niet is gelukt. Bij het 3S-project is het natuurlijk de bedoeling om in interdisciplinaire groepen te werken, dus achteraf is het ook wel beter dat ik niet weer met dezelfde mensen in een groep zit.

Ik zit nu in een projectgroep met twee studenten van Bouwkunde en twee van Civiele Techniek. Dat zijn studenten van hele andere studies dan de studenten waar ik eerder mee samenwerkte. Dat maakt het direct al een uitdaging. Tijdens onze eerste meeting heb ik direct maar even gevraagd wat nou eigenlijk het verschil is tussen Bouwkunde en Civiele Techniek, wel zo handig om te weten.

We werken voor een externe opdrachtgever: een advies- en ingenieursbureau uit Deventer. Voor hen gaan we een bestaande tool uitbreiden, die ze gebruiken om te controleren of bepaalde bouwmaterialen gerecycled kunnen worden. Een hele technische opdracht dus, die goed aansluit bij opleidingen als Bouwkunde en Civiele Techniek. Mijn eerste week bestond daarom voornamelijk uit het me verdiepen in de opdracht en de vraag stellen: ‘Wat betekent deze technische term?’

Ik ben druk bezig met een plan over hoe ik ga bijdragen aan het project. Aangezien ik de enige student ben binnen mijn projectgroep die een creatieve opleiding volgt, heb ik hier erg veel vrijheid in. Ik verwacht van het 3S-project dat het me laat inzien hoe het is om in het bedrijfsleven samen te werken met verschillende disciplines.”

Linde 2.JPG

Linde Verschoor werkt aan het project ‘Learning Community: Circularity in Infrastructure and Living Enviroment’.

Studentredacteur Annabel studeert ook Creative Business. Zij is in het project: ‘In Salland, let’s put our care-tool ´Floortje´ on the map!’ ingedeeld.

“Ik was vanaf het begin van het jaar al sceptisch over het Smart Solutions Semester. Naast de horrorverhalen die ik hoorde van ouderejaars over slechte communicatie, projecten die nergens op sloegen en heel veel andere ergernissen, zag ik er zelf het nut ook niet van in.

Het Smart Solutions project moet je klaarstomen voor het echte werkveld. De bedenkers stellen dat je daar niet werkt met alleen maar mensen met dezelfde achtergrond. Ik denk dat dat niet helemaal waar is, zeker niet in mijn geval. In de creatieve sector werk je wel met mensen die dezelfde achtergrond hebben als jij. Als ik voor een krant zou gaan werken, zou het gek zijn als mijn collega-journalist verpleegkunde heeft gestudeerd.

Daarnaast heb ik tijdens mijn minor (Non-profit business) ook al met studenten van andere opleidingen samengewerkt. Ik zou veel liever nog een half jaar vakken krijgen die met mijn eigen opleiding te maken hebben, of nog beter, een extra stage lopen. Ik heb niet voor niets voor Creative Business gekozen. Ik ben nu van de vier jaar opleiding, één jaar kwijt aan projecten buiten de opleiding. Ik had liever de keuze gehad: of een minor, of het Smart Solutions Semester.

Het project waar ik bij ingedeeld ben heet Floortje, dat is een care-tool. Het is een programma dat zorgverleners zorgtechnologieën aanraadt zodat ze die beter kunnen inzetten bij cliënten. Veel zorgverleners weten namelijk niet goed welke zorgtechnologieën er allemaal zijn.

Tot nu toe is mijn mening nog niet veranderd. Samen met mijn groep heb ik al enkele meetings met mijn tutor gehad (de begeleider vanuit school) en we hebben uitleg gekregen van de projectbegeleider. Na die uitleg kregen we een lijst met dingen die we kunnen gaan uitzoeken voor Floortje. Omdat we al de vierde groep zijn die met dit project bezig gaan, gaan we verder met een eerder gemaakte mock-up. Ik ga uitzoeken hoe ik daar mijn expertise als Creative Business student in kan toepassen.”

Annabel Essink

Studentredacteur Annabel doet het project: ‘In Salland, let’s put our care-tool ´Floortje´ on the map!’ 

Drie andere studenten

Linde en Annabel volgen drie andere studenten – die NIET van Creative business zijn: Robin (Forensisch Onderzoek, Gijs (Commerciële economie) en Huub (Facility Management.

Robin van den Broek studeert Forensisch Onderzoek en werkt de aankomende maanden aan het project: ‘VISIR - Vision for Smart Industry’.

“Ik hoop veel te gaan leren de aankomende maanden. Het is in het begin nog wel heel erg inkomen, omdat ik niet ben ingedeeld bij het project wat ik eigenlijk graag wilde gaan doen. Ik vind dan ook niet dat het helemaal aansluit bij mijn opleiding, maar ik ga er het beste van maken. Het is een vrij technische opdracht en mijn teamgenoten hebben hier meer verstand van dan ik. Ik ben dus vooral bezig geweest met inlezen, ik probeer mijn eigen draai te vinden.

Ik merk al meteen dat het zinvol is dat mensen van verschillende opleidingen in ons team zitten. Je krijgt op deze manier verschillende invalshoeken en je ontmoet andere mensen buiten je eigen opleiding. We hebben nauw contact met onze opdrachtgever, we zijn op bedrijfsbezoek geweest en ze sluiten wekelijks aan bij onze meeting. Het is belangrijk contact te houden om ervoor te zorgen dat het eindproduct iets is waar ze echt iets aan hebben.”

Robin

Robin van den Broek werkt de aankomende maanden aan het project: ‘VISIR - Vision for Smart Industry’.

Huub Oosterink is derdejaars Facility Management en doet zijn Smart Solutions Semester project voor het bedrijf TND Duurzaam BV.

‘’Ons project is het opstellen van een adviesrapport voor TND Duurzaam BV over hoe het bedrijf zich de komende jaren beter op de markt kan positioneren. TND Duurzaam geeft advies over het verduurzamen van de leef-en werkomgeving.

Ik vind dat het project goed bij mijn opleiding past, bij Facility Management moeten wij vaak grotere projecten opstarten en begeleiden. Ik kan nu goed kijken of ik de theorie in de praktijk kan toepassen. Dat kan in een schoolopdracht niet zomaar. Het is niet fictief, je opdrachtgever moet er echt iets mee kunnen. Ik wil zelf graag leren leidinggeven, dus zorgen dat je iedereen betrokken houdt bij het project. Dat is lastig omdat je met verschillende disciplines werkt, maar ook leerzaam. Ik merkte al gelijk dat iedereen dingen op een andere manier aanpakt. Dat loopt soms wat stroef, maar gaat steeds beter.

Waar we tegenaan lopen is dat we een technisch vraagstuk hebben, maar we hebben niemand met die technische kennis heeft in ons groepje. De opleiding die bij ons ontbreek is Civiele Techniek. Die studenten weten wat er bijvoorbeeld achter waterstof zit en hoe groene energie wordt opgewekt. We zoeken nu naar een oplossing bij onze opdrachtgever, maar we proberen ook te kijken naar andere mogelijkheden. Naast de projectgroep zitten we ook in een cluster met vier andere projecten die allemaal over duurzaamheid gaan. Daar kijken we nu of er iemand is met de technische kennis die nu ontbreekt. Civiele techniek doet wel mee aan Smart Solutions, maar er waren blijkbaar te weinig studenten in verhouding met het aantal opdrachten in het semester die technische vaardigheden vragen.

Het werken voor een opdrachtgever vind ik heel uitdagend en heel leuk. Wanneer het goed beoordeeld wordt en bruikbaar is, kan je als student wat je hebt geleerd meenemen, naar wat je hierna gaat doen. En werken voor een opdrachtgever verbreedt natuurlijk je netwerk.’’

Huub

Huub Oosterink doet zijn Smart Solutions Semester project voor het bedrijf TND Duurzaam BV.

Gijs van den Broek studeert Commerciële Economie en is voor het 3S-project bezig met het project: ‘Recycling Litter into Durable Textile’.

“Ik vind het op dit moment nog lastig in te schatten wat ik allemaal wil gaan leren de aankomende tijd. Onze opdracht is eigenlijk één groot onderzoek, waarbij onze opdrachtgever op het einde weet of het vraagstuk echt mogelijk is. Het is op dit moment nog erg zoeken naar mijn positie binnen de groep. Ik merkte al direct dat er een groot verschil zit tussen het werken met studenten van andere opleidingen dan met werken van studenten van mijn eigen opleiding. Studenten van Commerciële Economie zijn best wel direct en zeggen waar het op staat, ik merk wel dat ik bij de andere opleidingen iets meer moet vragen naar hun mening en hun visie.

Tot zover hebben we een plan opgesteld wat we willen gaan uitvoeren de aankomende maanden. We willen graag onze opdrachtgever op de hoogte houden van de stand van zaken en we plannen hier dan ook regelmatig een meeting mee.”

Gijs

Gijs van den Broek is voor het 3S-project bezig met het project: ‘Recycling Litter into Durable Textile’.

Annabel Essink

Annabel Essink

Linde 4.JPG

Linde Verschoor