Jessica Lewis foto bij commentaar.jpg

Onafhankelijk en dichtbij

Saxion heeft weer een onafhankelijk nieuwsplatform: SaxNow. Een dappere stap van de hogeschool, want het is ons werk om niet alleen mooie, onderzoekende en informatieve verhalen en video’s te maken, maar ook ‘lastige’ vragen te stellen en te publiceren over waar het schuurt.

Onafhankelijke journalistiek is een goede gewoonte in het hoger onderwijs. In Nederland faciliteren alle universiteiten dat en ongeveer de helft van de hogescholen. Saxion hoort daar sinds vandaag weer bij.

Dat is voor iedereen even wennen, beseffen wij. Toen de redactie onlangs vroeg of we bij een vergadering van de centrale medezeggenschapsraad (CMR) mochten zijn, was dat geen probleem. Maar de vergaderstukken meesturen, dat werd afgehouden. En juist die toegang tot de bron is noodzakelijk voor ons werk: vanuit de feiten en bronnen zoeken we de verdieping en de meningen.

Toegang

De meeste docenten, medewerkers en studenten zullen die beleidsdocumenten niet lezen, ook al zijn ze openbaar. Een deel van onze taak is dat voor de Saxion-gemeenschap te doen, en ze te informeren over keuzes die gemaakt worden voor de toekomst van de hogeschool. Zodat ons publiek daarover kan meepraten. De toegankelijkheid van die stukken was trouwens snel opgelost toen de vraag bij de juiste persoon terecht kwam. Een tweede compliment naar Saxion, dat niet alleen tijd en geld vrijmaakt voor onafhankelijke journalistiek, maar ook de werkwijze aanpast.

Want onafhankelijk betekent ook écht onafhankelijk. Ja, de twee redacteuren staan op de loonlijst van Saxion en er is een budget vrijgemaakt. Maar we staan los van het bestuur en los van de dienst Marketing en Communicatie. Dat is gewaarborgd in een redactiestatuut en een redactieraad. Nimmer zullen wij vooraf onze publicaties afstemmen en wij zijn met onze studentredacteuren en freelancers geheel vrij in onze onderwerpkeuze.

Onafhankelijk betekent niet afstandelijk. Wij maken deel uit van de Saxion-gemeenschap, vooralsnog vooral online, maar hopelijk zo snel mogelijk ook fysiek. Wij zijn benieuwd naar verhalen uit Apeldoorn, Enschede en Deventer en tekenen die op. Meer dan bij een landelijk nieuwsmedium, komen wij de mensen waarover en waarvoor we schrijven, op de gang tegen. Die openheid en toegankelijkheid is ons bestaansrecht. We trekken op met Studium Generale, het podium voor activiteiten op het snijvlak van beroep, wetenschap, cultuur en maatschappij. Daar ligt een mooie kans om de betrokken gemeenschap op te bouwen. 

We, Bas Klaassen als (eind)redacteur en Rik Visschedijk als (hoofd)redacteur, gaan vandaag écht van start, samen met de mensen om ons heen. We willen jullie - ons publiek - informeren en verrassen, ontroeren en betrekken. Maar vooral willen we samen met jullie optrekken. We willen horen wat er leeft, onderzoeken wat jullie belangrijk vinden, aankaarten waar jullie tegenaan lopen.

Journalistiek vanuit de ivoren toren – dat willen we al lang niet meer. Juist als ‘kritisch clubblad’, gaan we werken aan vertrouwen. En vertrouwen komt, zo weten we, te voet en gaat te paard. Om van SaxNow een succes te maken, hebben we de Saxion-gemeenschap nodig. Jullie verhalen zijn onze verhalen en jullie zorgen zijn onze vragen. Juist in deze tijd van afstand, willen we zo dicht mogelijk bij de Saxion-gemeenschap staan.

Juist als ‘kritisch clubblad’, gaan we werken aan vertrouwen.

Redactie SaxNow
Bureau met schrijfblok en toetsenbord

Redactie SaxNow