depressie

Twee maanden op de wachtlijst bij psychische problemen, Saxion zet extra psychologen en ouderejaars in

Een student die een afspraak wil met een psycholoog van Saxion moet daar acht weken op wachten, waar dat idealiter niet meer dan twee of drie is. Een onwenselijke situatie, in deze coronatijd. Twee extra psychologen moeten soelaas bieden. Ook worden ouderejaars studenten, bijvoorbeeld vanuit social work en toegepaste psychologie, ingezet voor begeleiding van studenten die mentale problemen ondervinden.

Lotte Beernink, voorzitter van het team studentdecanen, is “erg blij” met de structurele uitbreiding van drie naar vijf psychologen. Afgelopen week inventariseerde ze voor de centrale medezeggenschap (CMR) hoe nijpend het probleem is: 46 studenten staan op de wachtlijst voor en eerste gesprek bij de psycholoog. “Terwijl juist nu, in tijd van afstand en thuisonderwijs de vraag hoog is”, zegt Beernink. “Eén psycholoog is net begonnen en neemt intakes over. De ander begint in maart.”

De klachten bij de studenten variëren, maar hebben voornamelijk te maken met de coronamaatregelen. Eenzaamheid, moeite met online onderwijs, motivatie- en concentratieproblemen komen meer voor. Niet zelden resulterend in somberheid of depressiviteitsklachten.

Preventie

Saxion breidt niet alleen het aantal psychologen uit, de hogeschool wil ook extra inzet op preventie. Daarvoor worden ouderejaars studenten social work en toegepaste psychologie ingezet. Beernink: “Peer-to-peer coaching is erg effectief, omdat de drempel laag is. Het is makkelijker om bij een collega-student je probleem neer te leggen, dan een eerste afspraak maken bij een psycholoog. Studenten uit deze opleidingen zijn opgeleid en hebben ervaring met coaching en passende gespreksvoering.”

Het mes snijdt hier aan twee kanten, zegt Beernink. Want studenten uit de sociale academies kunnen niet altijd voldoende stage-uren maken door de coronacrisis. “Die uren kunnen ze intern maken, omdat ze hun vaardigheden inzetten en hun competenties verder ontwikkelen.”

Campagne

Deze uitbreiding van het aantal psychologen en de inzet van studenten maakt deel uit van een bredere welzijnscampagne. Zo werden voor de studieloopbaanbegeleiders online bijeenkomsten gehouden gericht op gespreksvoering en studentbegeleiding. “En we werken aan onze zichtbaarheid”, zegt Beernink. “Juist de groep internationale studenten zit in zwaar weer, maar zij weten de weg niet goed te vinden. Met hen gaan we in gesprek: welke behoefte hebben ze en hoe kunnen we daar goed bij aansluiten.”

De CMR praat woensdag verder over de welzijnscampagne. 
rik

Rik Visschedijk