Onderwijsminister Dijkgraaf: “Instellingen zijn verantwoordelijk voor het bewaken van journalistieke onafhankelijkheid”

Onafhankelijke journalistiek en persvrijheid zijn een groot goed, juist binnen het academische debat, vindt demissionair minister Dijkgraaf. In een vergadering van de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zei hij dinsdag dat instellingen in het hoger onderwijs verantwoordelijk zijn voor het bewaken van journalistieke onafhankelijkheid. “Daar spreek ik besturen van hogescholen en universiteiten expliciet op aan.”

Dijkgraaf zei dat in reactie op vragen van NSC-Kamerlid Rosanne Herzberger, die aandacht vroeg voor de ‘luis in de pels’, de universiteitspers. “Wij horen verontrustende geluiden over de steeds verder gaande intimidatie van journalisten van de onafhankelijke universiteitsmedia”, zei ze. “We horen hoe journalisten de toegang wordt ontzegd tot openbare bijeenkomsten en hoe hoofdredacteuren door bestuurders wordt opgedragen om artikelen te verwijderen.”

Volgens haar dreigt dat straks alle berichtgeving berichtgeving van instellingen in het hoger onderwijs alleen nog maar goed niets bevat, met vrolijke glossy’s die de mooie verhalen vertellen. Daarbij parafraseerde zij de schrijver George Orwell: ‘Journalistiek is publiceren wat iemand niet gepubliceerd wil hebben, al het andere is pr.’ Verder zei ze dat vrije journalistiek de cruciale tegenmacht is voor democratie binnen onderwijsinstellingen, die ook een oogje in het zeil houdt ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs.

Mensen scherp houden

Minister Dijkgraaf zei dat academische pers een heel goede manier is om mensen scherp te houden en dat het belangrijk is dat redacties van universiteitsbladen en hogeschoolkranten onafhankelijk kunnen opereren. Dat kan volgens hem door het expliciet vastleggen van journalistieke onafhankelijkheid en een redactiestatuut. Dijkgraaf verwacht dat ook van instellingen: dat zij de onafhankelijkheid borgen en daar het gesprek over voeren.

Een ‘aantal incidenten’ zoals hij het noemde, laat zien dat sommige instellingen worstelen met die onafhankelijkheid. “Maar ik onderschrijf totaal het belang hiervan. Het is juist een heel mooi element van de cultuur van onze universiteiten en hogescholen om zo’n onafhankelijke pers te hebben.”

rik

Rik Visschedijk