Bloem Linde

Geen bloem meer voor student bij diploma-uitreiking: “We moeten keuzes maken”

Afgestudeerde studenten krijgen bij hun diploma-uitreiking straks geen roos meer, zoals tot nu toe gebruikelijk was. Dat blijkt uit een memo over het verduurzamen van geschenken op Saxion. “Veel mensen beseffen niet dat veel bloemen heel slecht voor het milieu zijn.” Toch speelt het budget ook een rol. “We moeten keuzes maken.”

“Ik vind het wel jammer als ik straks geen bloem zou krijgen”, zegt Maurits de Witte, tweedejaars archeologie. Hij heeft daarbij zijn propedeuse-uitreiking nog vers in het achterhoofd. Die was nogal matig, al is dat volgens De Witte zacht uitgedrukt. “Zeg maar gerust heel erg matig. Hier heb je hem, onderteken hem, en wel thuis.”

Van de sfeer had hij meer verwacht, maakt hij duidelijk, en een bloem draagt daar wel wat aan bij. Toch is die sfeer -met een omweg- precies één van de redenen waarom hij straks tijdens zijn diploma-uitreiking (dus niet zijn propedeuse-uitreiking) juist géén roos krijgt. Volgens directeur Jan Tromp, van de Facilitaire Serviceorganisatie (FSO), is de diploma-uitreiking de afgelopen jaren verder aangekleed vanuit de NPO-gelden. Er stond een DJ muziek te draaien, er was een photobooth, en er lag een rode loper. Omdat de NPO-gelden wegvallen, is er straks minder budget voor de diploma-uitreiking.

Photobooth

“We moesten keuzes maken, en we wilden de rest van de sfeer in tact houden”, zegt Jan Tromp erover. De rozen kosten 2,95 per stuk, met duizenden afstudeerders gaat dat in de papieren lopen. En belangrijk is volgens hem; uit enquêtes onder afgestudeerde studenten, bleek dat ze andere aspecten, zoals de dj, maar met name de foto, veel meer waarderen. “Die is heel populair. Die zie je vervolgens ook terug op sociale media. In die zin is dat duurzamer.”

Duurzaamheid is sowieso een belangrijke overweging bij het verdwijnen van de roos, zegt Tromp. Hij wijst op insecticiden, en dat bloemen vaak ingevlogen zijn. “In dit geval is het voor ons practice what you preach.”

Bloem Linde

SaxNow-collega Linde Verschoor bij haar diploma-uitreiking in 2022. 

Cellofaantje

Iemand bij wie dat ongetwijfeld als muziek in de oren klinkt, is duurzaamheidsregisseur Wenda Hans. Zij wil al langer af van de roos bij de diploma-uitreiking. Vorig jaar kreeg ze voor het eerst voor elkaar, zegt ze, dat die roos geen cellofaantje meer om had.

“Veel mensen beseffen niet dat veel bloemen heel slecht zijn voor het klimaat”, zegt ze. Ze worden gekweekt, al dan niet in kassen, of komen van ver, of worden met pesticiden bespoten, wat heel slecht is voor de biodiversiteit, valt te lezen in de uitleg bij de memo.

Het is een ‘cultuurding’, zegt ze, dat het vanzelfsprekend is om bloemen te geven. Hans zegt ook thuis regelmatig moeite te moeten doen om haar moeder ervan te overtuigen om haar geen bloemen te geven. “Een plantje wil ik ook niet, want dat is ook slecht.” Op Saxion gaat ze nu ook dat gesprek voeren met de verschillende secretariaten en frontoffices.

Alternatief

Ze wil daarbij de mensen die nu op Saxion de bloemen geven, overtuigen om te gaan kiezen voor een alternatief. Daarbij gaat ook het lief en leed-beleid, zoals dat heet, een rol spelen, waarin uitgespeld staat welke geschenken passen bij welke collegiale gelegenheden. Maar daarin staan richtlijnen, geen regels. Hans:  “Dus het mág zeker nog wel. Maar ik heb liever dat mensen kiezen voor een alternatief. Liefst iets wat meer zegt, dan bloemen, want die zijn niet per se persoonlijk.”

Los van het geld had ze voor de roos bij de diploma-uitreiking ook graag een alternatief gezien. Er zijn bijvoorbeeld op meerdere scholen initiatieven om voor afgestudeerde studenten (of groepen daarvan) een boom te planten. Dat ziet Hans ook wel zitten. Ook Tromp vindt dat een idee om te onderzoeken. “Dat zou dus ook in plaats van een geschenk kunnen, in plaats van een geschenk een boom planten.”

Eerstejaars archeologie Judith Schippers maakt het in ieder geval niet zoveel uit dat ze straks geen bloem meer krijgt. “Ik denk dat het er voor de meeste studenten vooral om gaat dat ze hun diploma krijgen”, concludeert ze droogjes. Dat zegt ook tweedejaars toegepaste psychologie Ben Klutman. “Eerlijk gezegd maakt het mij geen jota uit als ik daar geen bloem bij krijg.” En als het duurzamer is om geen bloem uit te delen? “Dan vind ik dit een goede interventie.” Dat vindt zelfs Maurits de Witte, die eerder aangaf een bloem wel te zullen missen. “Daar valt wel wat voor te zeggen. Ik hoop vooral dat het leuker is dan de propedeuse-uitreiking.” 

Duurzame geschenken?

In het stuk waarin het (kort) gaat over de bloem die verdwijnt bij de diplomering, gaat het bovenal over de vraag hoe geschenken op Saxion duurzamer kunnen. De plannen daarvoor zijn opgesteld door het Sustainable Saxion Team en inmiddels geaccordeerd door het CvB. Ze bestaan kort gezegd uit vier delen:

  1. De pilot geschenken bij diplomering;
    Vorig jaar is onderzocht wat academies nu schenken tijdens de diplomering, en wat studenten leuk vinden om te krijgen. De meningen liggen enorm uiteen, zegt Wenda Hans. Bovenal wordt studenten niet gevraagd wat ze krijgen. Er komt nu een pilot met een ‘geschenkentafel’.  Plan is dan om een tafeltje/kraampje te plaatsen waaruit studenten straks zelf een keus kunnen maken. Hans: “Al is het de vraag of het dit studiejaar met de diplomering nog lukt, dat is kort dag.”

  2. Verduurzaming van het assortiment van de Printfactory. Er wordt een voorstel gedaan met daarin: welke eventueel zouden moeten vervallen, welke geschenken stapsgewijs te vervangen zijn door een duurzaam alternatief, welke geschenken al duurzaam zijn en dus te behouden, en welke geschenken toegevoegd kunnen worden.

  3. Van reststroom naar geschenk. Plan is om reststromen van Saxion, zoals banners en kleding, terug te laten komen in een andere vorm, als geschenk. Regisseur duurzame bedrijfsvoering Hans wil daarvoor in gesprek met maatschappelijke organisaties, maar ook met expertise binnen de hogeschool.

  4. Alternatieven voor bloemen
    Zie artikel. Komt er in het kort op neer om mensen in de organisatie die geschenken geven er voor te laten kiezen om niet langer bloemen te geven, maar een duurzaam alternatief.

Bas3

Bas Klaassen