mob

Nog lading aan vragen over nieuwe mobiliteitsplan, CMR vergadert in klein comité verder

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) ziet nog teveel pijnpunten om deze week al een beslissing te nemen over het nieuwe mobiliteitsplan. Daarom vergadert een kleine comité van leden volgende week verder over het voor personeel ingrijpende plan.

Uit de auto en hup de fiets op en het OV in, dat is in het kort de gedachte achter het nieuwe mobiliteitsplan. Die duurzame gedachte; daar is iedereen voor, bleek al herhaaldelijk. Maar de uitvoering daarvan roept nog wel veel vragen en zorgen op. Diverse CMR-leden hebben dan ook gevraagd en ongevraagd input gehad vanuit de achterban na de laatste bespreking van dit onderwerp en publicatie daarover door SaxNow, bleek gisteren tijdens een interne vergadering.

Hoe zit het bijvoorbeeld met mensen die onmogelijk met fiets of OV op het werk kunnen komen, omdat ze dusdanig afgelegen wonen? Geld toeleggen op zakelijke ritten voor de werknemer, is dat principieel wel juist? En hoe aantrekkelijk blijft Saxion straks als werkgever voor mogelijke nieuwe arbeidskrachten, als de kilometervergoeding bij dienstreizen straks achteruit gaat? Het is slechts een kleine greep uit de vragen en zorgen die de CMR-leden meekregen vanuit hun achterban.

Daar blijft het niet bij: waar is bijvoorbeeld de aandacht voor de elektrische auto in de nieuwe plannen? En mensen die binnen de 15 kilometer van een Saxion-locatie wonen verliezen hun parkeerkaart, maar waarom dan ook gelijk voor een van de andere locaties? En in de plannen worden de standplaatsen losgelaten; als een medewerker straks naar een andere vestiging moet reizen, moet dat dan in de eigen tijd, terwijl dit voorheen volgens de CMR gold als reizen onder werktijd.

Gedragsverandering

Ook nog een belangrijke vraag; helpen de nieuwe plannen überhaupt wel om een gedragswijziging voor elkaar te boksen bij de medewerkers?

Om tempo te houden in de totstandkoming van de plannen, gaat een kleine groep van vijf CMR-leden verder praten met bestuurder Ineke van Oldeniel en HR-directeur Marijke Kamphuis. Die commissie kan volgens de CMR eventueel ook trapsgewijs met zaken instemmen uit het plan.

Een laatste losse eindje is een langer lopende vraag: volgens de CMR heeft het college van bestuur (CvB) nog geen antwoord gegeven op de vraag of een speciale werkgeversvergoeding voor managers en directeuren (waarin ook reiskosten zijn opgenomen) juridisch mag. Dit zou het CvB volgens de CMR laten uitzoeken, omdat de CMR (volgens hen net als de vakbonden) vindt dat dit niet klopt met de CAO. 

De nieuwe plannen in het (heel) kort

Lees hier een uitgebreider stuk over de nieuwe plannen.

Het hele idee is dat reizen met de auto onaantrekkelijker wordt en andere meer duurzame vormen aantrekkelijker; daarom gaat de vergoeding van dienstreizen van 25 cent naar 19 cent per kilometer. Voor woon-werkverkeer blijft de vergoeding 7,8 cent per kilometer, maar omdat het idee van standplaatsen vervalt, gaat dat straks ook gelden voor ritten naar andere Saxion-locaties, waar dat eerst nog 25 cent per kilometer wordt.

Fietsen moet juist aantrekkelijker worden, door betere voorzieningen en een uitgebreidere fietsregeling, die naar tweeduizend euro gaat. Ook gaat de vergoeding omhoog naar 12 cent per kilometer. Wie in aanmerking wil komen voor een parkeerpas moet op meer dan vijftien kilometer afstand wonen. Bovendien krijgt iedereen straks een OV-kaart, die mag, anders dan nu, ook voor woon-werk worden gebruikt, en voor dienstreizen eerste klas.

Bas3

Bas Klaassen