justitia

Klacht tegen Blockchain-lector ‘ontvankelijk’, commissie komt waarschijnlijk eind februari/begin maart met advies

De externe commissie die onderzoek doet naar de wetenschappelijke integriteit van Blockchain-lector Jan Veuger komt waarschijnlijk eind februari/begin maart met een advies voor Saxion. Het is vervolgens aan het college van bestuur om de gevolgen daarvan te bepalen. Volgende week staat een hoorzitting op de rol, die achter gesloten deuren zal plaatsvinden.

Frans de Vijlder, gepensioneerd lector Goed Bestuur aan de Hogeschool Arnhem, is voorzitter van die commissie. Het is de eerste klacht die de externe commissie voor wetenschappelijke integriteit in behandeling neemt, zegt hij. “Maar we zijn ook nog niet lang in functie.”

Het CvB diende de klacht in na bevindingen van SaxNow over de wetenschappelijke integriteit van lector Jan Veuger. Die besloot gedurende het onderzoek zijn werkzaamheden neer te leggen. De commissie zal eind februari of begin maart een advies opleveren aan Saxion, maar heeft ook de mogelijkheid om de onderzoekstermijn een keer te verlengen.

Het is vervolgens aan het college van bestuur om te bepalen wat de gevolgen van dat advies zijn, zegt De Vijlder. De commissie zelf zal het advies niet actief openbaar maken. Saxion liet in een bericht op het intranet weten dat “de resultaten van het onderzoek moeten worden afgewacht voordat er conclusies te trekken zijn, of er inhoudelijk op dit vraagstuk kan worden gereageerd.”

In de externe commissie zijn in principe mensen van Saxion, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Christelijke Hogeschool Ede en NHL Stenden vertegenwoordigd. In dit geval zal Saxion zelf niet betrokken zijn bij de behandeling van de klacht, liet collegevoorzitter Anka Mulder eerder aan de Centrale Medezeggenschapsraad weten. Dit om de onafhankelijkheid te waarborgen.

rik

Rik Visschedijk