Deventer (42).jpg

Student veel vaker in beroep tegen toetsbeoordeling docent: “Nader onderzoek zou goed zijn”

Het aantal beroepschriften waarin studenten aangaven het niet eens te zijn met de beoordeling van hun docenten, explodeerde in 2021. Secretaris Frank Beckmann van het college van beroep voor de examens (Cobex) denkt dat een samenspel van factoren de oorzaak is. Maar: “Het is niet aan het Cobex om daar een verklaring voor te geven. Ik denk dat nader onderzoek goed zou zijn.”

Het is een opvallend cijfer in het jaarverslag van het Cobex, de instantie waar studenten in beroep kunnen als ze het niet eens zijn met besluiten van hun examencommissie. Het aantal studenten dat een beroepschrift instuurde over de toetsing van zijn of haar academie, verdubbelde bijna, van 68 in 2020 naar 132 in 2021. Vooral het aantal beroepschriften waarin de student aangaf het niet eens te zijn met het inhoudelijk oordeel van de docent is daarvoor verantwoordelijk; dat is zelfs meer dan verdubbeld, met een stijging van 45 (2020) naar 100 (2021).

In veel gevallen doet het Cobex helemaal geen uitspraak in die zaken, zegt Frank Beckmann van het Cobex. Het Cobex ziet alleen toe op de procedure van totstandkoming van het cijfer, niet op de inhoudelijke beoordeling door de docent.

Verklaring

Maar waar komt die grote stijging vandaan? Het is niet aan het Cobex om daarvoor een verklaring te geven, zegt Beckmann in eerste instantie. Maar: “Ik zou het wel een goed idee vinden om hier nader onderzoek naar te doen.”

Een vermoeden heeft hij wel. “Waarschijnlijk is het een samenspel van factoren. Landelijk zie je deze tendens ook. Mogelijk heeft het te maken met een grotere mondigheid, assertiviteit van studenten. En de financiële belangen die bij een opleiding komen kijken zijn vaak groot.”

Het zijn logische verklaringen wellicht, maar een echt antwoord is er niet. De cijfers over het aantal beroepschriften zijn bovendien dubbel uit te leggen; je kunt het als positief zien dat steeds meer studenten de weg weten te vinden naar het Cobex als het om de beoordeling van hun toetsen gaat, of als indicatie dat er iets aan de hand is met de kwaliteit van beoordeling van de toetsen door docenten.

Casper van Vliet, honours student rechten op Saxion, staat studenten vanaf 2020 met zijn bedrijf bij in dit soort procedures. Zo bezien ziet hij het wel als positief dat er meer van dit soort zaken zijn, zegt hij, met een lach. “Al heb ik daar natuurlijk ook eigen belang bij.”

Hij denkt dat het zeker zou kunnen dat studenten de weg in dit soort procedures beter weten te vinden. “Hopelijk dat ik daar dan  wat aan bijgedragen heb.” Studenten die zich bij hem melden over de beoordeling van een docent, adviseert hij lang niet altijd daar een zaak van te maken. “Ik leg ze altijd uit dat het Cobex alleen naar de procedure kijkt, niet naar de inhoud van de beoordeling.”

Een andere opvallende constatering uit het jaarverslag? Het aantal fraudezaken nam opnieuw toe (van 32 naar 44), nadat dat getal een jaar eerder ook al steeg. Beckmann denkt dat onder meer de online toetsing daaraan heeft bijgedragen. “Absoluut, ik verwacht daar ook wel een daling nu dat niet meer zo is. Die toename zag je vooral in het begin, toen met stoom en kokend water die online toetsen opgezet waren. Toen was het misschien toch te aantrekkelijk om te frauderen.”

De kwestie rond diefstal van toetsvragen is niet terug te zien in deze cijfers; de cijfers zijn over 2021, terwijl deze zaak pas in april van dit jaar aan het rollen kwam. 

Uitspraken Cobex sinds kort voor iedereen te raadplegen

Het was een omissie, zegt ook secretaris Frank Beckmann. De uitspraken van het Cobex waren tot voor kort niet voor iedereen te raadplegen, terwijl ze wel openbaar zijn. Tot voor kort konden alleen studenten een selectie van de uitspraken lezen. “Terwijl ook examencommissies bij ons aangaven dat ze het interessant vonden om de uitspraken van de examencommissies van andere opleidingen te lezen." 

Dat is nu rechtgezet; de uitspraken zijn voor medewerkers vanaf nu via de selfservicedesk te raadplegen, door naar examencommissie te gaan, daar te klikken op onregelmatigheid, fraude of plagiaat, en dan KL4622 te kiezen. Ze staan erop van 2019 tot 22 juni, en worden regelmatig bijgewerkt.

Bas Klaassen

Bas Klaassen

Gerelateerde artikelen

Ruslana

Ukrainian students reunited with family during vacations: 'Home is not home anymore, but it will be my home again'

Ukrainians Ruslana Bosakevych (19) and Anna Babilua (19) left for the war zone in their home country during the summer vacations to see their parents. Ruslana: ''Holding them again, feeling them, being able to give them a kiss.... That makes you cry, yes.'' They do not talk about peace but about winning the war, want to return one day to rebuild the country, thank Saxion and - "basically" - no longer trust a Russian.

Ruslana

Studenten zagen in de vakantie Oekraïne terug: ‘Thuis is thuis niet meer, maar zal mijn thuis weer worden’

Oekraïners Ruslana Bosakevych (19) en Anna Babilua (19) vertrokken in de zomervakantie richting oorlogsgebied om hun ouders te zien. Ruslana: "Ze weer vasthouden, voelen, een kus kunnen geven... Dan jank je, ja.’’ Ze hebben het niet over vrede maar over het winnen van de oorlog, willen ooit terugkeren om het land weer op te bouwen, danken Saxion en vertrouwen – ‘in principe’ - geen Rus meer.

tingey-injury-law-firm-yCdPU73kGSc-unsplash.jpg

Student HBO-ICT maakte zich geen zorgen meer na gesprek met SLB’er, toch volgde een negatief BSA

Hoe kunnen twee mensen zo’n volledige andere interpretatie van een gesprek hebben? Die vraag hangt nog steeds in de lucht na een openbare zitting van het College van beroep voor de examens (COBEX) van gisteren, waarin een student HBO-ICT zijn negatieve bindende studieadvies aanvocht. Zijn SLB’er en hij hebben een compleet andere lezing van een gesprek dat eind juni plaatsvond.