pexels-ekaterina-bolovtsova-6077123 (1).jpg

Is minor bij Windesheim nou wel of niet voldoende verdiepend voor AMA-studente?

Hoe en door wie wordt bepaald of een minor wel voldoende verdiepend is? Dat was de belangrijkste vraag in de zaak van een AMA-studente bij de geschillenadviescommissie (GAC). Ze kreeg geen toestemming om een verdiepende minor Toegepaste Psychologie en Gedrag in Organisaties te gaan volgen aan Windesheim, maar is het daar totaal niet mee eens en ziet haar toekomst gedwarsboomd. “Er wordt hier met twee maten gemeten.”

Psychologie had altijd al haar interesse, vertelde de studente tijdens de zaak. Ze had zelfs nog getwijfeld om geen Human Resource Management (HRM) te gaan studeren, maar psychologie. Uiteindelijk viel de keuze toch op HRM, maar de interesse in psychologie bleef, zeker in combinatie met haar nieuwe vakgebied.

De minor Toegepaste Psychologie en Gedrag in Organisaties op Windesheim trok dan ook gelijk haar aandacht. Ze zou er bijvoorbeeld kunnen leren hoe je interacties op de werkvloer psychologisch kan analyseren en hoe psychologische kwetsbaarheden en mechanismes hun invloed hebben op de werkvloer. In haar reguliere curriculum vindt ze de psychologische kant wat onderbelicht.

Bovendien wil ze straks misschien een master volgen, misschien wel in de psychologie, dus dan zou de minor op Windesheim een mooie kennismaking zijn. Kortom; voor de studente was het klip en klaar, dit was voor haar de ideale verdiepende minor.

Bepaalde eisen

Daar dacht de commissie Onderwijs van haar academie heel anders over. “Wij misgunnen studenten geen minor, maar de kern is dat het diploma recht moet doen aan bepaalde eisen”, sprak een vertegenwoordiger van de opleiding. Volgens hen was er te veel overlap tussen de minor op Windesheim en de reguliere opleiding op Saxion. “We bieden al heel veel onderdelen van die minor aan: voor haar zal het vrij veel herhaling zijn.”

Daarvoor had de opleiding zowel de literatuurlijst als de eisen van Windesheim voor de opleiding vergeleken. Drie keer rood, twee keer groen en twee keer geel stond er bij die vergelijking. “Op veel onderdelen is echt veel overlap”, zei de vertegenwoordiger van de opleiding. De voorzitter van de geschillenadviescommissie (GAC) vroeg zich af of aan die maximale overlap een percentage verbonden was. “70 a 80 procent overlap vinden wij wat ver gaan, 40 procent zou nog kunnen.” Een echt heldere procentuele grens was er niet, was het antwoord uiteindelijk.

Dat was allemaal nadat jurist Caspar van Vliet een waslijst aan argumenten en redenen had aangevoerd waarom de studente wel zou moeten worden toegelaten tot de minor. Dat waren ten eerste formele bezwaren; het besluit is volgens hem onder meer niet door de juiste partij genomen. Het is ondertekend met ‘namens de commissie onderwijs, de examencommissie AMA’, maar volgens Van Vliet kan volgens de regels alleen de examencommissie dat besluit nemen. De voorzitter van de geschillenadviescommissie vroeg hem daarop met meer jurisprudentie te komen.  

Twee maten

Hij droeg zowel een coördinator, een student als een docent op Windesheim aan, die allemaal aangeven dat de opleiding wel degelijk verdiepend is. Volgens Van Vliet wordt bovendien met twee maten gemeten. Bij de beslissing speelde een rol dat de Windesheim-minor open stond voor iedereen met een propedeuse, ongeacht vooropleiding. Van Vliet wees erop dat dit ook geldt voor de minor Strategisch HRM en Verandermanagement van Saxion. Dat bestreed de vertegenwoordiger van de opleiding. “Daarvoor moet je wel een bepaalde basiskennis hebben. Bij de minor van Windesheim maakt de achtergrond niet uit.”

Tijdens de zaak bleek ook dat er een gesprek is geweest tussen de academie en de studente om tot een schikking te komen. Daarbij werd onder meer een minor bij de HAN voorgesteld, die volgens de academie erg verdiepend zou zijn. Die minor was onder meer door de reistijd geen optie voor de studente, zei ze. Daar kwam ze in haar laatste woord nog op terug. “Dat is het enige wat ik nog wil toevoegen; ik stond wel echt open voor andere opties. Maar die sloten gewoon niet echt aan bij het profiel dat ik voor me zag.”

Bas Klaassen

Bas Klaassen

Gerelateerde artikelen

pexels-ekaterina-bolovtsova-6077123 (1).jpg

AMA-studente mag mogelijk toch minor aan Windesheim volgen; besluit academie onvoldoende onderbouwd

Nieuwe hoop voor een AMA-studente die geen verdiepende minor aan Windesheim mocht volgen en het daar niet bij liet zitten. Volgens de geschillenadviescommissie (GAC) was het besluit van haar academie dat die minor ‘onvoldoende verdiepend’ was, niet goed genoeg onderbouwd. De academie moet nu opnieuw een besluit gaan nemen.

alex

In Memoriam: Alex Ritsema (59)

Alex Ritsema werkte om te leven. Zijn passies waren, onder andere, schaken, hofdansen en het bezoeken van eilanden over heel de wereld. Hij was eigenzinnig, erudiet, belezen en maakte van zijn reizen (foto-)boeken die hij in eigen beheer uitgaf. Ook had hij een uitgebreide handleiding, die collega’s moesten kennen om hem echt te waarderen. Ritsema werkte 33 jaar op Saxion, eerst als docent wiskunde/economie en de laatste jaren bij Kwaliteit en Regelgeving. Hij overleed op 30 december 2022, op 59-jarige leeftijd.

20230131_160549.jpg

Medewerkers praten mee over vergroenen Saxion: van buitenlokaal, tot bier en bijenkasten

Medewerkers mochten gisteren in Deventer meepraten over hoe we met z’n allen Saxion een stukje ‘groener’ kunnen maken. Sterker nog; organisator Wenda Hans beloofde dat die woorden niet in het luchtledige gaan verdwijnen, maar gevolgen zullen hebben. Het leidde tot een levendige bijeenkomst, waar ook onderling vrijuit werd gedeeld. “Het dak van de bibliotheek als plek voor de nieuwe studentenmoestuin? Interessant idee.”