Foto toetsbureau

Oud-medewerker krijgt 200 uur taakstraf voor diefstal toetsen, ook (oud-)studenten veroordeeld

De 40-jarige Hengeloër R.W. moet 200 uur werken vanwege de grootschalige diefstal van toetsen op Saxion. Ook drie (oud-)studenten zijn veroordeeld vanwege hun rol in de zaak; de 28-jarige M.B. uit Enschede krijgt 140 uur werkstraf opgelegd, en de 29-jarige A.Y. uit Gronau en 27-jarige V.S. uit Hengelo moeten 120 uur werken. R.W krijgt ook een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd, de andere drie allemaal van een maand.

Ook wordt in de uitspraak van de Rechtbank Almelo van vandaag meer duidelijk over de schadevergoeding die het viertal aan Saxion moet betalen: V.S. moet ruim 33.000 euro betalen aan Saxion. De anderen drie hebben elk een schikking met Saxion getroffen. Volgens Tubantia gaat het om 15.000 euro per persoon. 

Tijdens de zaak eiste Saxion nog ongeveer 62.000 euro, maar ook toen werd al duidelijk dat de hogeschool daarover nog met de vier in gesprek zou gaan. 

R.W. stal over een periode van anderhalf jaar toetsen van Saxion, zo acht de rechtbank bewezen. Tijdens de zitting werd bekend dat het om 379 toetsen gaat. De andere drie, van wie M.B. nog steeds als student is ingeschreven, verkochten die op hun beurt weer door. De drie kenden elkaar van voetbaltoernooien in de regio.

Reputatie op het spel
De rechtbank rekent R.W en de andere verdachten aan dat ze met zijn gedrag schade hebben toegebracht aan Saxion en de reputatie van Saxion op het spel zetten. Als Saxion de betrouwbaarheid van toetsen niet meer kon garanderen, had Saxion toetsen ongeldig moeten verklaren. Dat zou vele studenten hebben getroffen.

Ook voor oud-studenten had de zaak grote gevolgen kunnen hebben: de waarde van hun diploma’s stond op het spel. De rechtbank hield rekening met het strafblad van R.W, waaruit blijkt dat hij niet eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld is. Dat geldt ook voor de anderen.

Volgens het OM hebben de mannen duizenden euro’s verdiend met hun handeltje in gestolen toetsen. Daarom eist justitie grote bedragen van de mannen; in het geval van M.B. - die volgens het OM het meest verdiende - gaat het om meer dan 23.000 euro. Daarover volgt later deze maand nog een uitspraak.

M.B. sprak tijdens zijn rechtszaak ook nog uit dat hij zijn studie nog wil afmaken op Saxion. R.W. werd na het aan het licht komen van zijn diefstal ontslagen, de andere twee zijn inmiddels oud-student. Of M.B. zijn studie nog kan afmaken, daar gaat uiteindelijk niet de rechter over, maar Saxion.

Bestuurslid Timo Kos gaf in een interview met SaxNow aan dat het college van bestuur slapeloze nachten had na de toetsdiefstal, en zich grote zorgen maakte over gevolgen voor studenten. 

Reactie CvB: “Tevreden met de uitspraak”

Saxion-woordvoerder Karin Effing zegt desgevraagd dat het college van bestuur tevreden is met de uitspraak in de toetsfraude. 

Effing vult daarbij aan dat de compensatie die Saxion krijgt niet opweegt tegen de maatschappelijke impact van de fraude. “En ook niet bij de onrust die dit met zich meebracht bij zowel medewerkers als studenten.”

Ze bevestigt dat Saxion een schikking trof met drie van de vier veroordeelden, maar over de hoogte daarvan doet ze geen uitspraken. “Dat hebben we zo afgesproken.” Tubantia stelt dat die schikking 15.000 euro per verdachte is.

Het interne onderzoeksteam van Saxion gaat de uitspraken van de rechter de komende tijd bestuderen. “Mocht er informatie zijn die leidt tot kopers van toetsen, dan zullen we die individueel door-rechercheren.” 

Bas3

Bas Klaassen

Gerelateerde artikelen

Vrouwe Justitia|Bachelor HBO-Rechten Saxion

Voor toetsdiefstal veroordeelde student behoudt tóch zijn propedeuse, Cobex vernietigt besluit examencommissie AMM

Student M.B, die vorig jaar werd veroordeeld voor het verkopen van toetsvragen van Saxion, behoudt toch zijn propedeuse. Ook worden de resultaten van kennistoetsen die hij voor de vastgestelde periode van de toetsdiefstal aflegde, niet ongeldig verklaard. Volgens het College van Beroep voor de Examens (Cobex) heeft de examencommissie van zijn academie AMM te weinig bewijs geleverd voor de conclusie dat de student al vanaf 2017 de beschikking had over gestolen toetsen.

Foto toetsbureau

Voor toetsdiefstal veroordeelde student opnieuw bij Cobex tegenover examencommissie: “Dit is niet met feiten bewezen”

Had M.B, die veroordeeld werd voor de handel in gestolen toetsen tussen 2020 en 2022, ook daarvoor al de beschikking over gestolen toetsen? Die vraag stond gisteren opnieuw centraal bij een zaak voor het College van beroep voor de Examens (Cobex). Volgens de examencommissie is dat aannemelijk, en kunnen ze daarom niet instaan voor zijn resultaten. M.B. wijst er juist op dat er volgens hem geen feiten zijn die bewijzen dat hij toen al toetsen in zijn bezit had.

Foto toetsbureau

Student die veroordeeld werd voor rol in grootschalige toetshandel nu in de clinch met Saxion over zijn eigen studie

Student M.B. werd vorig jaar veroordeeld voor zijn rol in de grootschalige handel in gestolen toetsen op Saxion. Maar daar blijft het niet bij: ook Saxion straft hem, door onder meer toetsresultaten ongeldig te verklaren en zijn propedeuse in te trekken. Ook adviseert de examencommissie van zijn opleiding het college van bestuur de student definitief uit te schrijven. De examencommissie verklaart ook toetsen van de student ongeldig uit de periode voordat volgens de rechter toetshandel plaatsvond. En daar is de student het niet mee eens. “We moeten naar de feiten kijken.”