Foto toetsbureau

Student die veroordeeld werd voor rol in grootschalige toetshandel nu in de clinch met Saxion over zijn eigen studie

Student M.B. werd vorig jaar veroordeeld voor zijn rol in de grootschalige handel in gestolen toetsen op Saxion. Maar daar blijft het niet bij: ook Saxion straft hem, door onder meer toetsresultaten ongeldig te verklaren en zijn propedeuse in te trekken. Ook adviseert de examencommissie van zijn opleiding het college van bestuur de student definitief uit te schrijven. De examencommissie verklaart ook toetsen van de student ongeldig uit de periode voordat volgens de rechter toetshandel plaatsvond. En daar is de student het niet mee eens. “We moeten naar de feiten kijken.”

Student M.B. werd in juli 2023 veroordeeld tot 140 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke celstraf voor zijn rol in de grootschalige handel in gestolen toetsvragen op Saxion. Hij verkocht volgens de rechter namelijk door een medewerker gestolen toetsen door aan andere studenten. Toch gaf hij toen, tijdens de rechtszitting, al aan dat hij heel graag verder wilde studeren.

Uit een besluit van de examencommissie van AMM blijkt nu dat Saxion dat helemaal niet ziet zitten: die besloot onlangs tot het ongeldig verklaren van zijn toetsen vanaf 2017, met als gevolg het intrekken van zijn propedeuse. Ook adviseert de examencommissie het college van bestuur om de student definitief uit te schrijven. Daar is nog geen besluit op genomen door het CvB in afwachting van een uitspraak van het College van Beroep voor de examens (Cobex).

Hoger beroep

De student is het namelijk niet eens met het besluit van de examencommissie, dus tekende hij beroep aan bij het Cobex. Gisteren tijdens een zitting gaf hij tekst en uitleg. Daar bleek ook dat hij nog in beroep is tegen de straf die hij van de rechter kreeg opgelegd. Wanneer dat gepland staat, wist hij nog niet. “Dat soort dingen duren altijd heel lang. Maar mijn beroep gaat over hele andere dingen.”

Of hij op dit moment nou wel of niet was ingeschreven, dat was tijdens de zaak ook nog even onduidelijk. Er was in ieder geval geen lesgeld afgeschreven, gaf de student aan.

Hij is het niet eens met het besluit van de examencommissie. Dat zit zo: tijdens de rechtszaak werd hij veroordeeld voor zijn rol in de grootschalige handel van toetsen op Saxion. Die door een voormalig medewerker gestolen toetsen heeft hij volgens de rechter verkocht. De handel daarin vond plaats tussen augustus 2020 en februari 2022, stelde diezelfde rechter vast, op basis van de verklaringen en het andere bewijs in de zaak.

Saxion heeft echter besloten om ook toetsen die M.B.  vóór die periode inleverde ongeldig te verklaren, namelijk vanaf 2017. Als gevolg daarvan wordt ook zijn propedeuse ingetrokken. Daar is de student het niet mee eens.

Volgens hem is er geen enkel bewijs dat hij voor die periode al over gestolen toetsen beschikte. Hij verwees daarbij meermaals naar het 950 pagina’s dikke dossier over de toetsdiefstal dat hij bij zich had. En naar het onderzoek dat Saxion volgens hem voor veel geld liet uitvoeren, maar waarin volgens hem niks bleek over handel eerder dan die periode. Hij noemde de gang van zaken heel merkwaardig, en betichtte Saxion van besluiten op basis van onderbuikgevoel.

Vriendendienst

Volgens Saxion bleek echter tijdens de rechtszaak, uit verklaringen van voormalig Saxion-medewerker R.W, dat M.B. daarvoor al over gestolen toetsen kon beschikken. Die gaf volgens de vertegenwoordiger van de examencommissie namelijk tijdens de zaak aan dat hij al voordat er gehandeld werd in toetsen, die als vriendendienst beschikbaar stelde aan enkele van zijn vrienden, waaronder M.B.

Ze verwees daarbij onder meer naar het live-twitter-verslag van SaxNow, en naar mensen die namens Saxion bij de zaak betrokken waren en bij de rechtszitting destijds aanwezig waren.  Volgens haar zijn bovendien het strafrechtelijke proces en dat van de examencommissie niet hetzelfde. “Wij kijken naar de diplomawaardigheid. We kunnen er niet voor instaan dat hij die toetsen echt heeft gemaakt.”

Proces-verbaal van zitting

De voorzitter van het Cobex nam daar geen genoegen mee en vond het op dit moment aangeleverde onvoldoende. Ze wil graag het proces-verbaal van de rechtszitting hebben en vroeg de examencommissie dat binnen twee weken aan te leveren. In dat proces-verbaal staat precies wat er wel en niet is gezegd tijdens de rechtszitting destijds. “Daar zal blijken of het gezegd is, of M.B. daar ook in wordt benoemd, en of dat dan op de hele periode ziet. Daar moet ik wel een goed beeld bij hebben”, aldus de voorzitter van het Cobex.

Dus besloot ze om de zaak aan te houden: de examencommissie heeft de komende twee weken om het proces-verbaal van de zitting in de strafzaak rond de toetsdiefstal aan te leveren. Daaruit moet blijken wat er wel en niet precies gezegd is over de periode van voor 2020. Pas als het Cobex over dat stuk beschikt, wordt er een nieuwe zitting gepland.

Bas3

Bas Klaassen

Gerelateerde artikelen

Vrouwe Justitia|Bachelor HBO-Rechten Saxion

Voor toetsdiefstal veroordeelde student behoudt tóch zijn propedeuse, Cobex vernietigt besluit examencommissie AMM

Student M.B, die vorig jaar werd veroordeeld voor het verkopen van toetsvragen van Saxion, behoudt toch zijn propedeuse. Ook worden de resultaten van kennistoetsen die hij voor de vastgestelde periode van de toetsdiefstal aflegde, niet ongeldig verklaard. Volgens het College van Beroep voor de Examens (Cobex) heeft de examencommissie van zijn academie AMM te weinig bewijs geleverd voor de conclusie dat de student al vanaf 2017 de beschikking had over gestolen toetsen.

Foto toetsbureau

Voor toetsdiefstal veroordeelde student opnieuw bij Cobex tegenover examencommissie: “Dit is niet met feiten bewezen”

Had M.B, die veroordeeld werd voor de handel in gestolen toetsen tussen 2020 en 2022, ook daarvoor al de beschikking over gestolen toetsen? Die vraag stond gisteren opnieuw centraal bij een zaak voor het College van beroep voor de Examens (Cobex). Volgens de examencommissie is dat aannemelijk, en kunnen ze daarom niet instaan voor zijn resultaten. M.B. wijst er juist op dat er volgens hem geen feiten zijn die bewijzen dat hij toen al toetsen in zijn bezit had.

Foto toetsbureau

Rechtbank: student verdiende meer dan 23.000 euro met handel in gestolen toetsen

Student M.B. moet het Openbaar Ministerie 23.310 euro betalen. Dat bedrag verdiende hij volgens de rechtbank Overijssel met het doorverkopen van op Saxion door een medewerker van het toetsbureau gestolen toetsen. M.B. was de enige betrokkene die tijdens de zitting en tijdens de politieverhoren geen verklaring aflegde over het aantal door hem verhandelde toetsen. Dat lijkt hem nu duur komen te staan.