Foto toetsbureau

Voor toetsdiefstal veroordeelde student opnieuw bij Cobex tegenover examencommissie: “Dit is niet met feiten bewezen”

Had M.B, die veroordeeld werd voor de handel in gestolen toetsen tussen 2020 en 2022, ook daarvoor al de beschikking over gestolen toetsen? Die vraag stond gisteren opnieuw centraal bij een zaak voor het College van beroep voor de Examens (Cobex). Volgens de examencommissie is dat aannemelijk, en kunnen ze daarom niet instaan voor zijn resultaten. M.B. wijst er juist op dat er volgens hem geen feiten zijn die bewijzen dat hij toen al toetsen in zijn bezit had.

M.B. legt zich namelijk niet neer bij het besluit van de examencommissie van de Academie Mens & Maatschappij (AMM) om ook kennistoetsen van voor die periode ongeldig te verklaren. Als gevolg daarvan wordt ook de propedeuse van M.B. ingetrokken. Volgens de examencommissie valt door Saxion niet in te staan voor de resultaten die M.B. in de periode voor de vastgestelde toetshandel behaalde, omdat er vermoedens zijn dat hij daarvoor ook al in het bezit was van tentamens.

M.B. werd in juli 2023 veroordeeld tot 140 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke celstraf voor zijn rol in de grootschalige handel in gestolen toetsvragen op Saxion. Hij verkocht volgens de rechter namelijk door een medewerker gestolen toetsen door aan andere studenten. Toch gaf hij toen, tijdens de rechtszitting, al aan dat hij heel graag verder wilde studeren.

De zaak van gisteren was een vervolg op een eerdere zitting in februari. De voorzitter van het Cobex vroeg toen de examencommissie meer stukken aan te leveren waaruit zou kunnen blijken dat M.B. ook al in de periode voor 2020 en 2022 over gestolen toetsen kon beschikken. Onder meer het proces-verbaal van de rechtszitting zou daarover mogelijk uitsluitsel kunnen geven. Tijdens deze zaak bleek dat dit niet het geval was.

Lastige toets?

Wel had de examencommissie delen van het politiedossier gedeeld met het Cobex, namelijk uit de verhoren van medeverdachten van M.B. Daar zou uit moeten blijken dat hij ook al eerder beschikte over toetsen. De examencommissie verwees naar verklaringen van verdachten over het ontstaan van de toetsdiefstal. R.W, de medewerker die destijds de toetsen stal, en M.B. zouden elkaar namelijk kennen via voetbalvereniging Barbaros. Daar zou de diefstal als vriendendienst zijn ontstaan, al voor de periode waarin gehandeld werd, omdat M.B. een bepaalde toets maar niet kon halen.

Herstellende sanctie

“Dat ergens staat dat M. in die en die periode die en die toets heeft ontvangen, is er niet”, zei de vertegenwoordiger van de examencommissie over de aangeleverde verhoren. Dat maakt volgens de examencommissie ook dat de toetsen alleen ongeldig worden verklaard. Volgens de examencommissie is dat alleen een herstellende sanctie, geen bestraffing. “Wij kunnen niet instaan voor de resultaten.”

En M.B. zelf? Die gaf in de eerdere rechtszitting al aan dat er volgens hem geen enkel bewijs is dat hij in de periode voor de vastgestelde toetshandel over gestolen toetsen beschikte. Hij betwistte enkele aangehaalde verklaringen. Bovenal hamerde hij er opnieuw op dat er volgens hem geen bewijs is dat hij eerder al gestolen toetsen bezat. “Het gaat hier om een aanname. Dat is de reden dat we hier nu voor de tweede keer zitten. Het was de bedoeling om dat met feiten te bewijzen, dat is niet gedaan.”

Het Cobex doet binnen tien werkdagen uitspraak. Tegen die beslissing is eventueel beroep mogelijk bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Cobex?

Wie het niet eens is met de beslissing van de examencommissie van zijn opleiding, kan daarover binnen zes weken in beroep bij het College van Beroep voor de examens (Cobex). Ook tegen een beslissing van een docent/examinator of een directeur staat de mogelijkheid van beroep bij het Cobex open. Wanneer je het niet eens zou zijn met de uitspraak van het Cobex, dan kun je tegen die uitspraak weer in beroep bij de Raad van State in Den Haag.

Bas3

Bas Klaassen

Gerelateerde artikelen

Vrouwe Justitia|Bachelor HBO-Rechten Saxion

Voor toetsdiefstal veroordeelde student behoudt tóch zijn propedeuse, Cobex vernietigt besluit examencommissie AMM

Student M.B, die vorig jaar werd veroordeeld voor het verkopen van toetsvragen van Saxion, behoudt toch zijn propedeuse. Ook worden de resultaten van kennistoetsen die hij voor de vastgestelde periode van de toetsdiefstal aflegde, niet ongeldig verklaard. Volgens het College van Beroep voor de Examens (Cobex) heeft de examencommissie van zijn academie AMM te weinig bewijs geleverd voor de conclusie dat de student al vanaf 2017 de beschikking had over gestolen toetsen.

Foto toetsbureau

Student die veroordeeld werd voor rol in grootschalige toetshandel nu in de clinch met Saxion over zijn eigen studie

Student M.B. werd vorig jaar veroordeeld voor zijn rol in de grootschalige handel in gestolen toetsen op Saxion. Maar daar blijft het niet bij: ook Saxion straft hem, door onder meer toetsresultaten ongeldig te verklaren en zijn propedeuse in te trekken. Ook adviseert de examencommissie van zijn opleiding het college van bestuur de student definitief uit te schrijven. De examencommissie verklaart ook toetsen van de student ongeldig uit de periode voordat volgens de rechter toetshandel plaatsvond. En daar is de student het niet mee eens. “We moeten naar de feiten kijken.”

Foto toetsbureau

Rechtbank: student verdiende meer dan 23.000 euro met handel in gestolen toetsen

Student M.B. moet het Openbaar Ministerie 23.310 euro betalen. Dat bedrag verdiende hij volgens de rechtbank Overijssel met het doorverkopen van op Saxion door een medewerker van het toetsbureau gestolen toetsen. M.B. was de enige betrokkene die tijdens de zitting en tijdens de politieverhoren geen verklaring aflegde over het aantal door hem verhandelde toetsen. Dat lijkt hem nu duur komen te staan.