Vrouwe Justitia|Bachelor HBO-Rechten Saxion

Voor toetsdiefstal veroordeelde student behoudt tóch zijn propedeuse, Cobex vernietigt besluit examencommissie AMM

Student M.B, die vorig jaar werd veroordeeld voor het verkopen van toetsvragen van Saxion, behoudt toch zijn propedeuse. Ook worden de resultaten van kennistoetsen die hij voor de vastgestelde periode van de toetsdiefstal aflegde, niet ongeldig verklaard. Volgens het College van Beroep voor de Examens (Cobex) heeft de examencommissie van zijn academie AMM te weinig bewijs geleverd voor de conclusie dat de student al vanaf 2017 de beschikking had over gestolen toetsen.

M.B. werd vorig jaar veroordeeld voor zijn rol in de grootschalige handel in toetsvragen van Saxion. Die veroordeling ging echter alleen over de periode van 27 augustus 2020 tot en met 14 februari 2022. Volgens de examencommissie waren er echter ook aanwijzingen dat de student voor die periode al over gestolen toetsvragen kon beschikken, uit een vriendendienst. Daarom werd besloten om ook resultaten van kennistoetsen vanaf november 2017 ongeldig verklaren. Als gevolg daarvan zou de student ook zijn propedeuse verliezen. Volgens de examencommissie moesten ze dat wel doen: ze konden niet voor de integriteit van zijn behaalde resultaten instaan.

'Geen enkel bewijs'

M.B. was het daar niet mee eens en tekende beroep aan tegen dat besluit bij het Cobex. Volgens hem was er ‘geen enkel bewijs’ dat hij in de periode voor de vastgestelde toetshandel al over toetsvragen beschikte. Het Cobex heeft hem nu in het gelijk gesteld en zijn beroep gegrond verklaard, blijkt uit een gisteren op het intranet van Saxion gepubliceerde uitspraak.

Volgens het Cobex heeft de examencommissie onvoldoende bewezen dat de student al vanaf november 2017 over gestolen toetsvragen beschikte. De examencommissie bracht daar in de twee zittingen van deze zaak wel zaken voor aan, maar dat is volgens het Cobex onvoldoende. Zo zou een medeverdachte tijdens de strafzitting hebben gezegd dat hij vanaf 2017 toetsen verstrekte aan M.B, maar het Cobex constateert dat dit niet uit de door de examencommissie overlegde stukken blijkt, en ook niet uit het proces-verbaal van de strafzitting.

En hoewel duidelijk is geworden dat de student en diezelfde medeverdachte allebei bij voetbalvereniging Barbaros speelden, blijkt uit de stukken ‘niet van (vriendschappelijk) contact in die periode’, zo valt in de uitspraak te lezen. Uit de verklaring van een andere medeverdachte, die zei dat hij al vanaf 2017 toetsen aan vrienden gaf, kan volgens het Cobex niet geconcludeerd dat het M.B. was die die toetsen kreeg. In politieverhoren zouden ze namelijk aangegeven hebben elkaar niet te kennen.

Uiteindelijk is het oordeel van het Cobex daarom dat de door de examencommissie aangedragen feiten en omstandigheden onvoldoende zijn voor de beslissing om ook zijn toetsen van voor de bewezen toetsdiefstal in te trekken, met het gevolg dat zijn propedeuse werd ingetrokken. Het Cobex verklaart daarom zijn beroep gegrond, en vernietigt het besluit van de examencommissie AMM. Daar is nog wel beroep tegen mogelijk, dat dient dan binnen zes weken te gebeuren bij de Raad van State.

Bas3

Bas Klaassen

Gerelateerde artikelen

Foto toetsbureau

Voor toetsdiefstal veroordeelde student opnieuw bij Cobex tegenover examencommissie: “Dit is niet met feiten bewezen”

Had M.B, die veroordeeld werd voor de handel in gestolen toetsen tussen 2020 en 2022, ook daarvoor al de beschikking over gestolen toetsen? Die vraag stond gisteren opnieuw centraal bij een zaak voor het College van beroep voor de Examens (Cobex). Volgens de examencommissie is dat aannemelijk, en kunnen ze daarom niet instaan voor zijn resultaten. M.B. wijst er juist op dat er volgens hem geen feiten zijn die bewijzen dat hij toen al toetsen in zijn bezit had.

Foto toetsbureau

Student die veroordeeld werd voor rol in grootschalige toetshandel nu in de clinch met Saxion over zijn eigen studie

Student M.B. werd vorig jaar veroordeeld voor zijn rol in de grootschalige handel in gestolen toetsen op Saxion. Maar daar blijft het niet bij: ook Saxion straft hem, door onder meer toetsresultaten ongeldig te verklaren en zijn propedeuse in te trekken. Ook adviseert de examencommissie van zijn opleiding het college van bestuur de student definitief uit te schrijven. De examencommissie verklaart ook toetsen van de student ongeldig uit de periode voordat volgens de rechter toetshandel plaatsvond. En daar is de student het niet mee eens. “We moeten naar de feiten kijken.”

Foto toetsbureau

Rechtbank: student verdiende meer dan 23.000 euro met handel in gestolen toetsen

Student M.B. moet het Openbaar Ministerie 23.310 euro betalen. Dat bedrag verdiende hij volgens de rechtbank Overijssel met het doorverkopen van op Saxion door een medewerker van het toetsbureau gestolen toetsen. M.B. was de enige betrokkene die tijdens de zitting en tijdens de politieverhoren geen verklaring aflegde over het aantal door hem verhandelde toetsen. Dat lijkt hem nu duur komen te staan.