Foto toetsbureau

Rechtbank: student verdiende meer dan 23.000 euro met handel in gestolen toetsen

Student M.B. moet het Openbaar Ministerie 23.310 euro betalen. Dat bedrag verdiende hij volgens de rechtbank Overijssel met het doorverkopen van op Saxion door een medewerker van het toetsbureau gestolen toetsen. M.B. was de enige betrokkene die tijdens de zitting en tijdens de politieverhoren geen verklaring aflegde over het aantal door hem verhandelde toetsen. Dat lijkt hem nu duur komen te staan.

De student werd eerder al veroordeeld tot 140 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. Volgens de rechtbank handelde hij tussen 1 september 2019 tot en met 14 februari 2022 in de gestolen toetsen. Op basis van het proces-verbaal gaat het OM er vanuit dat hij in die periode 259 toetsen verkocht. Omdat de verdachte tijdens zijn zaak en bij de politie zweeg, is er volgens de rechtbank geen reden om daar aan te twijfelen, zo staat in een uitspraak van vandaag.  

De student kocht de toetsen voor 30 euro in bij medewerker van het toetsbureau R.W, maar verkocht ze zelf voor 120 euro door, zo blijkt uit het onderzoek van het OM. Daar gaat de rechtbank in mee. De student maakte dus 90 euro netto winst per toets. 259 x 90 euro maakt dan de som van 23.310 euro. Dat ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ dient de student te betalen aan de Staat, vanuit de gedachte dat misdaad niet mag lonen.  

De drie andere veroordeelden in de zaak rond de omvangrijke toetsdiefstal op Saxion hoeven minder te betalen. De inmiddels ontslagen medewerker van het toetsbureau R.W, die toetsen stal en verkocht, moet bijvoorbeeld € 3.870,- betalen aan de Staat. De rechtbank gaat er vanuit dat hij 140 toetsen verkocht tussen 27 augustus 2020 en 25 juli 2022. De rechter volgt daarbij de redenering van de raadsvrouw van R.W, namelijk dat niet van alle verkochte toetsen kan worden bewezen dat ze zijn verkocht door R.W.

Hij kreeg volgens de rechter 30 euro per toets, 140 x 30 maakt 4.200. Omdat R.W. nog 330 euro die hij met de diefstal verdiende in een kluisje had liggen, en dat in beslag is genomen, gaat dat nog van die som af. Daarom moet hij in totaal 3.870 euro betalen.

De veroordeelde oud-student V.S. handelde volgens de rechtbank tussen 1 maart 2021 en 14 februari 2022 in gestolen toetsen. Hij verkocht toen 48 toetsen voor 120 euro, en maakte daarbij 90 euro winst per toets, omdat hij ze voor 30 euro inkocht bij R.W. Hij moet daarom 4.320 euro aan de Staat betalen.

Verdachte A.Y. hoeft het minst te betalen; hij kocht de toetsen niet bij de bron, maar bij V.S, 48 stuks in totaal. Hij betaalde daarvoor 120 euro, terwijl hij ze voor 150 euro verkocht. Hij maakte daarbij volgens de rechter in totaal 1.440 euro winst.

De vier werden eerder deze maand allemaal al veroordeeld tot taakstraffen. Oud-medewerker R.W. moet in totaal 200 uur werken. M.B. 140 uur, en de twee oud-studenten V.S. en A.Y. allebei 120 uur.

Hoewel het College van Bestuur slapeloze nachten had van de toetsdiefstal, communiceerde Saxion al vrij snel dat de waarde van de diploma’s van studenten niet in het geding was. In dit uitgebreide interview met bestuurder Timo Kos valt te lezen hoe het bestuur van Saxion tot die conclusie kwam.

Bas3

Bas Klaassen

Gerelateerde artikelen

Vrouwe Justitia|Bachelor HBO-Rechten Saxion

Voor toetsdiefstal veroordeelde student behoudt tóch zijn propedeuse, Cobex vernietigt besluit examencommissie AMM

Student M.B, die vorig jaar werd veroordeeld voor het verkopen van toetsvragen van Saxion, behoudt toch zijn propedeuse. Ook worden de resultaten van kennistoetsen die hij voor de vastgestelde periode van de toetsdiefstal aflegde, niet ongeldig verklaard. Volgens het College van Beroep voor de Examens (Cobex) heeft de examencommissie van zijn academie AMM te weinig bewijs geleverd voor de conclusie dat de student al vanaf 2017 de beschikking had over gestolen toetsen.

Foto toetsbureau

Voor toetsdiefstal veroordeelde student opnieuw bij Cobex tegenover examencommissie: “Dit is niet met feiten bewezen”

Had M.B, die veroordeeld werd voor de handel in gestolen toetsen tussen 2020 en 2022, ook daarvoor al de beschikking over gestolen toetsen? Die vraag stond gisteren opnieuw centraal bij een zaak voor het College van beroep voor de Examens (Cobex). Volgens de examencommissie is dat aannemelijk, en kunnen ze daarom niet instaan voor zijn resultaten. M.B. wijst er juist op dat er volgens hem geen feiten zijn die bewijzen dat hij toen al toetsen in zijn bezit had.

Foto toetsbureau

Student die veroordeeld werd voor rol in grootschalige toetshandel nu in de clinch met Saxion over zijn eigen studie

Student M.B. werd vorig jaar veroordeeld voor zijn rol in de grootschalige handel in gestolen toetsen op Saxion. Maar daar blijft het niet bij: ook Saxion straft hem, door onder meer toetsresultaten ongeldig te verklaren en zijn propedeuse in te trekken. Ook adviseert de examencommissie van zijn opleiding het college van bestuur de student definitief uit te schrijven. De examencommissie verklaart ook toetsen van de student ongeldig uit de periode voordat volgens de rechter toetshandel plaatsvond. En daar is de student het niet mee eens. “We moeten naar de feiten kijken.”