deventer

Ruim 9 procent minder eerstejaars

Dit studiejaar verwelkomde Saxion ruim 9 procent minder studenten dan het jaar ervoor, blijkt uit de nieuwste tellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dat percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 5,4 procent in het hbo. Een mogelijke reden voor de afname is de herinvoering van de basisbeurs komend studiejaar, stelt de Vereniging Hogescholen.

Saxion ging in november nog uit van een krimp van 7 procent. Ook dat percentage lag hoger dan het landelijk gemiddelde. Saxion ligt namelijk in een ‘krimpregio’; er zijn nu eenmaal steeds minder jongeren in verzorgingsgebied van de hogeschool. Een scenario waar het college van bestuur zich overigens op heeft voorbereid, liet CvB-lid Tim Kos al eerder weten. Bijvoorbeeld door de uitbreiding van het aantal voltijd Associate Degrees, tweejarige hbo-opleidingen die als ‘brug tussen het mbo en hbo’ fungeren.

De Verenging Hogescholen geeft aan dat de herinvoering van de basisbeurs een rol kan spelen, want daarmee is het aantrekkelijk om komend jaar aan een studie te beginnen. Daarnaast kan de huidige krappe arbeidsmarkt van invloed kan zijn op de instroom: mbo-afgestudeerden kiezen wellicht om direct te starten met hun carrière, in plaats van een hbo-studie op te pakken. En, zegt de Vereniging Hogescholen, nu de coronamaatregelen zijn het buitenland zijn opgeheven, zou het voor afgestudeerde middelbare-scholieren misschien interessanter zijn geworden om een tussenjaar op te nemen.

Volgens de laatste tellingen stroomde dit studiejaar in totaal 6.801 studenten in bij Saxion, 691 minder dan het jaar ervoor. In totaal heeft Saxion daarmee 27.427 studenten ingeschreven.

rik

Rik Visschedijk