cmr

Evaluatie invoering AFAS waarschijnlijk toch ‘openbaar’, maar slechts voor kleine groep: “We willen geen bijltjesdag”

Drie miljoen euro over budget, nauwelijks risicomanagement en uitval en verloop. Omdat bij de invoering van AFAS van alles misging, gaf het college van bestuur aan consultancybureau KPMG de opdracht voor een externe evaluatie. Uiteindelijk werd alleen de managementsamenvatting openbaar gemaakt en gedeeld met de Centrale Medezeggenschap. Die vroeg om meer transparantie, maar dan vooral voor zichzelf: alleen openbaar voor (een deel) van de CMR.

De reden voor het niet-openbaar maken van de hele evaluatie werd eerder al gegeven: namelijk dat oordelen in het rapport herleidbaar zijn tot personen. In de overlegvergadering van de CMR met het college van bestuur, zei Anthony van den Berg namens de CMR ‘erg geschrokken’ te zijn van de samenvatting. “Het is negatiever dan we eerder dachten.” Ook deed hij een oproep tot transparantie: “We zouden de leerpunten graag geconcretiseerd zien, en daarom zouden we alsnog integraal kennis willen nemen van het rapport.”

Collegevoorzitter Anka Mulder haalde vooral veel bevestiging uit het rapport: “Als je de evaluatie bekijkt, dan was het inderdaad verstandig om in te grijpen.” Dat deed ze ruim een jaar geleden, door toenmalig bestuurder Jan-Willem Meinsma van het project af te halen, de Raad van Toezicht te informeren over de situatie en het project onafhankelijk te laten evalueren.

Bijltjesdag

Maar ze liet ook weten dat ze niet van plan was om de volledige evaluatie openbaar te maken. “We hebben het grotere rapport niet gedeeld, omdat er wel heel veel details in staan, die voor jullie niet zo interessant zijn. Er worden namen genoemd van medewerkers, en we hebben deze evaluatie niet gedaan om mensen aan te spreken. We willen geen bijltjesdag, maar een evaluatie om van te leren. Dus we gaan het rapport niet delen, want dat is niet plezierig.”

Daar gaf de CMR bij monde van Coen de Heer weerwoord op. Of het rapport niet interessant zou zijn, daar gaat de CMR zelf over, zei hij. En hij kwam terug op de term bijltjesdag: “Is dat de cultuur die heerst?” Hij zou het rapport graag lezen, liet hij weten, juist vanwege de details die nu ontbreken. “Het gaat om de functies, niet om de personen. Dat die dan herleidbaar zijn, ja dat zal. Maar we zijn volwassen genoeg om er op die manier naar te kijken. Dit rapport zegt iets fundamenteels over onze organisatie en misschien moeten we er in bredere zin iets van leren.”

Leerevaluatie

Daar had de collegevoorzitter op zich oren naar, liet ze weten. “Er is niets geheimzinnigs aan het rapport, maar het gaat mij erom dat er namen genoemd worden”. Want geïnterviewden is niet gevraagd of ze het goed vinden dat hun naam zwart op wit staat. Collegelid Timo Kos daarover: “Dat hangt ook samen met de vraag die we hebben weggezet bij KPMG, namelijk een leerevaluatie. Daarmee wek je aan de voorkant verwachtingen, ook bij de deelnemers.” Dat heeft volgens Kos ook zo z’n doel: “Mensen praten makkelijker in een veilige omgeving. Er was ook angst omdat het niet lekker is gelopen.”

Daarmee ging het debat over de AFAS-evaluatie richting een beperkte openbaarheid van het volledige rapport: de CMR zelf stuurde aan op transparantie naar (een deel van) de CMR, en die zou dan te vertrouwen zijn in het niet verder verspreiden van het stuk. Het college van bestuur zegde toe daarover te gaan nadenken. Voorzitter Anka Mulder: “Ik geloof in jullie volwassenheid.”

rik

Rik Visschedijk