blockhain veuger

Lector Jan Veuger weg bij Saxion, ‘geen schending wetenschappelijke integriteit, wel bedenkelijk gedrag’

Saxion gaat niet door met lector Jan Veuger. Volgens de externe commissie wetenschappelijke integriteit (CWI) die onderzoek deed naar zijn werk, was hij slordig en nalatig in zijn onderzoeks-werkzaamheden. De commissie kwalificeert dat als bedenkelijk gedrag, zo blijkt uit een verklaring van CvB-voorzitter Anka Mulder. Dezelfde commissie constateert dat er geen sprake is van schending van de wetenschappelijke integriteit.

De lector vertrekt per 1 augustus, zo is overeengekomen. In een verklaring aan de lectoren schrijft Mulder dat er sprake was van zes klachten, zonder te specificeren welke klachten dat zijn. Het onderzoek richtte zich op eventueel plagiaat, zelfplagiaat en commerciële belangen.

Het advies van de externe commissie wetenschappelijke integriteit (CWI) is niet openbaar gemaakt, dat wordt in het najaar op de site van de Vereniging Hogescholen geanonimiseerd geplaatst. De slordigheid en nalatigheid zaten in het niet verwijzen naar ‘originele brondocumenten’. Volgens Saxion heeft Jan Veuger dit naar aanleiding van het advies van het CWI gerectificeerd.

Complexe arbeidsrelatie

Woordvoerder Karin Effing zegt dat Saxion het advies van de CWI heeft opgevolgd. Dat is de basis geweest voor de gesprekken met de lector. “Samen constateerden we dat er sprake is van een complexe arbeidsrelatie en dat het beter is dat we uit elkaar gaan”, zegt ze. Daarvoor is een overeenkomst opgesteld. De details van die overeenkomst, zoals een eventuele vertrekpremie of geheimhoudingsclausules, worden niet bekend gemaakt.

Het CWI heeft Saxion verder het advies gegeven om het afstudeer- en publicatiebeleid ‘scherper te ontwikkelen en te voeren’. Daar zijn volgens Effing stappen in gezet, bijvoorbeeld hoe onderzoekers hun werk in de digitale opslagplaats HBO Kennisbank uploaden. Ook is het cursusaanbod wetenschappelijke integriteit en de kwaliteitszorg verbeterd.

De onderzoeks- en onderwijswerkzaamheden van het Blockhain-lectoraat gingen gedurende de procedure gewoon door. Effing zegt dat Saxion na de vakantieperiode kijkt wat de gevolgen zijn van het vertrek van Veuger voor het lectoraat, en wat er eventueel nodig is.

Onderzoek en klacht

Saxion diende eind vorig jaar een klacht in tegen Veuger, na publicaties van SaxNow over zijn werk. Het SaxNow-onderzoek ging over copyrightschendingen, bachelorscripties publiceren in wetenschappelijke tijdschriften met als tweede auteur de lector, het her-publiceren van eigen artikelen en eerdere samenwerking met ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek. Saxion besloot naar aanleiding hiervan een externe commissie wetenschappelijke integriteit, waarin vijf hogescholen zijn vertegenwoordigd, een advies te vragen.

De publicatie volgde op eerdere artikelen waarin het partnerschap met Bitcoin Association werd bekritiseerd. Het lectoraat maakte met deze partij een massive open online course (MOOC) die niet onafhankelijk leek. Ook publiceerde SaxNow over een docent die wetenschappelijke publiceerde in een boek van Veuger, maar zich niet bekend maakte als belanghebbende.

Lector Jan Veuger was niet bereikbaar voor een reactie. 

rik

Rik Visschedijk