fietsen

Medezeggenschap akkoord met mobiliteitsplan, proces had ‘anders gekund, misschien gemoeten’

Het nieuwe ‘mobiliteitsplan’, dat medewerkers uit de auto maar op de fiets en in het OV moet krijgen, wordt vanaf 1 juni doorgevoerd. De Centrale Medezeggenschap (CMR) ging met een paar aanpassingen akkoord met het plan. Dit in een besloten vergadering met vijf gemandateerden vanuit de CMR.

De invoering gaat in twee fases. Vanaf juni al wordt de fietsregeling versimpeld met een ‘verhoogd fiscaal voordeel’ van 2000 euro en is er een volledige reisvergoeding voor het openbaar vervoer. Vanaf januari 2023 wordt dan voor medewerkers een autoreis van-en-naar werk anders dan de standplaats een stuk duurder. Dan krijg je nog 7,8 cent per kilometer ongeacht of je naar Enschede, Deventer of Apeldoorn moet. Nu krijg je nog 25 cent per kilometer naar een locatie anders dan de standplaats. De vergoeding voor de fiets gaat naar 12 cent per kilometer.

Het college van bestuur heeft haast met het invoeren van het mobiliteitsplan, bleek al eerder. De bedoeling was om 1 mei dit jaar de eerste stappen te zeten, om zo in januari 2023 het beleid in z’n geheel door te kunnen voeren. Daarom werd een klein comité in het leven geroepen om de punten op de i te zetten: vijf CMR-leden, de directeur HRM en collegelid Jan Willem Meinsma.

Dit was nodig, omdat de CMR nog veel vragen had. Via de mail en uiteindelijk een vergadering kort voor de meivakantie kwam het tot een akkoord tussen de CMR en het college van bestuur. Die instemming werd vanochtend gedeeld op mijnsaxion. Het CvB hoeft nu alleen nog het plan definitief te maken.

Aanpassingen

De CMR bedong vier aanpassingen in het mobiliteitsplan zoals het college van bestuur dat eerder voorlegde. CMR-woordvoerder Erik Strijks, één van de vijf gemandateerden om dit plan door de CMR te krijgen, zegt dat medewerkers niet in eigen tijd hoeven te reizen. “Dat is vooral relevant voor docenten, die ingeroosterd worden. Wanneer zij op een andere locatie dan hun standplaats lesgeven kunnen ze die reistijd compenseren.”

Een tweede aanpassing is de vergoeding voor dienstreizen. Het CvB wilde die op 19 cent per kilometer zetten, waar dat nu 25 cent is. Dit om medewerkers te stimuleren ‘kritisch te kijken naar de noodzaak van hun reis en zo mogelijk met het openbaar vervoer te reizen’, zo staat omschreven in het plan. Maar dit blijft vooralsnog 25 cent per kilometer. Strijks: “Dat blijft in ieder geval zo tot 1 juni 2023. Saxion wil de vergoeding gelijktrekken met landelijk overheidsbeleid, maar mocht daar reden toe zijn dan kunnen we er dan nog van afwijken.”

Om in aanmerking te komen voor een parkeerpas moeten medewerkers minimaal 15 kilometer van werk wonen, waar dat nu nog 10 kilometer is. De CMR wilde graag dat Saxion flexibiliteit inbouwt in dit beleid. “Door de druk op de parkeerplaatsen te monitoren”, zegt Strijks. “Je zou bijvoorbeeld op rustige momenten de slagbomen open kunnen zetten voor medewerkers.”

Een nieuw te vormen mobility board gaat kijken of in individuele gevallen een uitzondering gemaakt moet worden op het nieuwe beleid. Strijks noemt als voorbeeld een mindervalide medewerker die niet met het OV kan reizen. Afgesproken is dat in die commissie een CMR-lid zitting neemt.

“Proces had anders gekund, misschien wel gemoeten”

CMR-voorzitter Milan Wolf zegt desgevraagd dat de manier waarop het besluit genomen is, wel anders had gekund en ‘misschien wel gemoeten’. Vijf CMR-leden zijn gemandateerd om in een besloten vergadering tot een besluit te komen. Daarmee was het proces en de besluitvorming niet openbaar. Er is ook geen verslag gemaakt van de vergadering, terwijl het besluit vanochtend op intranet werd gecommuniceerd. Volgens Wolf volgt een verslag alsnog.

Met de mandatering maakte de CMR gebruik van een uitzonderingsmogelijkheid op het proces van besluitvorming in medezeggenschaps-reglement. Dat stelt dat de CMR in principe besluiten neemt als de helft plus één van de leden aanwezig is, en de stem uitbrengt in een openbare vergadering, 'tenzij anders bepaald'.

De CMR ging mee met de deadline druk vanuit het Saxion-bestuur, omdat ze dit plan niet over de vakantie wilde tillen. Milan Wolf: “Dit om zo efficiënt mogelijk te werken. Maar dit is wel een leermoment van onze kant.” De studentvoorzitter zegt dat de instemming ‘breed gedragen’ is en hij verwacht niet dat een ander proces tot een andere uitkomst had geleid.

rik

Rik Visschedijk