Foto Glasbak Enschede.JPG

CB-student voltooide minor waar hij niet toelaatbaar voor was (maar heeft toch ontsnappingsroute)

Een vierdejaars Creative Business-student, die in februari de Saxion-minor Audiovisuele Storytelling voltooide maar waarvoor hij eigenlijk niet toelaatbaar was, vangt bij de bestuursrechter bot. Hij rondde de minor met een voldoende af, maar de eerdere beslissingen om hem niet toe te laten vanwege een gebrek aan studiepunten blijven staan. Toch mag de student er nog voorzichtig op hopen dat de minor alsnog wordt bijgeschreven bij zijn resultaten.

De student rondde de minor in februari met een voldoende af, maar krijgt daarvoor geen studiepunten. Hij mist namelijk negen studiepunten van zijn propedeuse, het halen daarvan is een voorwaarde om deel te nemen aan de minor. Maar, het College van Beroep voor de Examens (Cobex) van Saxion, gaf bij de zitting bij de bestuursrechter aan dat wanneer de student zijn propedeuse alsnog haalt én de inhoud en opzet van de minor niet zijn gewijzigd, het ‘in de rede’ ligt dat hij de punten alsnog toegekend krijgt. Die beslissing ligt dan weer bij de examencommissie.

Lang juridisch traject

Met de uitspraak van de bestuursrechter van de Raad van State (sinds januari de opvolger van het College van Beroep voor Hoger Onderwijs (CHBO) deze week, komt een einde aan een lang juridisch traject. De student vroeg in juni 2022 aan de examencommissie om toegelaten te worden tot de minor. Hij miste negen studiepunten uit het eerste jaar, maar hij had alle punten uit zijn tweede jaar. In zijn derde jaar deed hij een voltijds bestuursjaar bij zijn studievereniging. In zijn vierde jaar wilde hij geen studievertraging oplopen.

Die dispensatie kreeg hij niet. Toch schreef hij zich in voor de minor, die in september begon. Toen vroeg hij opnieuw om dispensatie bij de examencommissie. Maar die bleef bij het eerdere standpunt: de student had gewoon te weinig studiepunten uit zijn eerste jaar om toelaatbaar te zijn voor de minor. En hij zou nog voldoende toetsen kunnen maken, waarmee er ook een studeerbaar programma voor hem was. Daarnaast wees de commissie hem op de mogelijkheid om een andere minor te volgen waarvoor geen specifieke voorkennis voor nodig is.

Twee keer voorlopig toegelaten

De student nam daar geen genoegen mee. Hij tekende beroep aan bij het Cobex, en hij vroeg daarbij aan de voorzieningenrechter om in afwachting van een beslissing voorlopig toegelaten te worden. Hoewel hij die voorlopige toelating afdwong en hij dus verder kon met de minor, bood de uitspraak geen soelaas: het Cobex gaf de examencommissie gelijk. De student liet het hierbij niet zitten, hij ging opnieuw in beroep, dit keer bij het CHBO. Daar kreeg hij voor de tweede keer toestemming om voorlopig toegelaten te worden tot de minor, die dan al halverwege is, maar met het ‘uitdrukkelijke voorbehoud’ dat deze beslissing niet vooruitloopt op het oordeel in de hoofdzaak.

Dat oordeel is er nu. De bestuursrechter van de Raad van State (opvolger van het CHBO) concludeert dat eerst de examencommissie en vervolgens het Cobex gelijk hadden, en dat de student dus niet toelaatbaar was tot de minor. Maar doordat de student de minor toch volgde, en met een voldoende wist af te ronden, is er nog een mogelijkheid voor hem om de studiepunten alsnog te ontvangen.

rik

Rik Visschedijk