veuger

Vertrokken Blockchainlector Jan Veuger zegt hoogleraar in Noorwegen te zijn, maar dat is hij helemaal niet

Oud-lector Jan Veuger, die in augustus na een integriteitskwestie vertrok bij Saxion, geeft zich nu uit als ‘professor’ en ‘hoogleraar’ bij de Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Daar heeft hij helemaal geen aanstelling, blijkt bij navraag. De universiteit noemt het spijtig dat iemand zich uitgeeft voor professor bij hen, terwijl hij dat niet is. “Veuger moet onmiddellijk de link naar ons en ons logo van zijn website verwijderen.” Ook laat de NTNU na de bevindingen van SaxNow weten dat Veuger daar geen gastlessen meer zal geven.

Jan Veuger claimt het hoogleraarschap en het professoraat op zijn corporate website, bij het Kenniscafé Emmen, waar hij 11 januari een lezing geeft, bij het wetenschappelijke tijdschrift Real Estate Research Quarterly waar hij redacteur is, bij woningcorporatie deltaWonen waar toezichthouder is en bij Nova Science Publishers, zijn Amerikaanse uitgever. De NTNU geeft aan dat Veuger geen aanstelling heeft en daarmee geen academische titel kan voeren.

SaxNow merkte dat Veuger zich uitgeeft als ‘hoogleraar’ en ‘professor’ bij de NTNU, nadat we een tip kregen dat hij op woensdag 11 januari een lezing geeft bij het Kenniscafé Emmen. De oud-Blockchainlector vertrok in augustus bij Saxion nadat een externe commissie wetenschappelijke integriteit constateerde dat hij slordig en nalatig was in zijn onderzoeks-werkzaamheden en daarbij een ‘patroon van bedenkelijk gedrag liet zien’. Het Kenniscafé is een samenwerking met onder andere de gemeente Emmen en NHL Stenden. In de begeleidende tekst bij de lezing staat: “Veuger is nu hoogleraar Blockchain aan de Norwegian University of Science and Technology in Trondheim”.

In eerste instantie hebben ze bij de HR-afdeling van de gerenommeerde Noorse onderzoeksuniversiteit geen idee wie Jan Veuger is, blijkt bij navraag. Hij komt niet in de personeelsbestanden voor. “Het is spijtig dat een onbekende persoon zich voordoet als professor bij de NTNU”, is de eerste officiële reactie van HR-directeur Arne Kr. Hestnes. Hestnes geeft aan dat de titel ‘professor’ in Noorwegen beschermd is, en dat die niet gebruikt mag worden zonder de noodzakelijke kwalificaties.

vogon

Screenshot van de site van Real Estate Research Quarterly: '‘Professor dr. Ing. Jan Veuger MRE FRICS MSV (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim)"

Hij wil dat Veuger de link en het logo verwijdert van zijn website. “Veuger moet onmiddellijk de link en het logo van NTNU verwijderen van zijn website.” En, zo vult hij aan: “Onze universiteit kan natuurlijk niet instaan voor de academische inhoud van artikelen, lezingen, etcetera van deze persoon.”

‘Onbezoldigde aanstelling’

Pas na lang zoeken en nog eens navragen blijkt hoe de vork precies in de steel zit. Ondertussen heeft Johannes van Bentum, eindredacteur van de Real Estate Research Quartely waar Veuger in de redactie zit, na de eerste vragen van SaxNow contact gehad met Veuger (voor SaxNow was de oud-lector niet bereikbaar). Veuger vertelde hem dat hij een ‘onbezoldigde aanstelling’ heeft bij de NTNU, en waar dat is. Die informatie kwam weer bij de NTNU terecht, waar hij niet in het personeelsbestand staat.

De universiteit blijft ook na het lokaliseren van Veuger in Noorwegen bij het originele statement, behalve dat hij blijkbaar wel bekend was bij Urban Facilities Management, zonder dat hij daar een aanstelling heeft. Van die ‘course’ is Alenka Temeljotov Salaj coördinator. Een bekende van Veuger: met haar werkte hij vaker samen, bijvoorbeeld 2018 bij een CIRRE-congres, waar ze samen in de redactie zaten. En Veuger publiceerde een scriptie van een student met hemzelf als tweede auteur in het tijdschrift waar Temeljotov Salaj ‘Academic editor’ van is.

Departementshoofd Vikas Thakur, van Urban Facilities Management, laat weten dat Veuger in het voorjaar contact opnam met één van de medewerkers en vroeg of hij ‘visiting professor’ mocht worden.” Dat is dus in de periode dat hij zijn ‘werk had neergelegd’, hangende het integriteitsonderzoek in Nederland. Hij is deze herfst drie keer in Trondheim geweest, en in totaal hebben die verblijven ongeveer twee weken geduurd. “Hij hield een paar lezingen bij de course en hij deed mee aan een seminar van een week, ook onderdeel van deze course”, aldus Thakur. Op de vraag van SaxNow of Veuger ‘visiting professor’ blijft nu deze informatie bekend is bij de NTNU reageert hij: “De samenwerking is gestopt en zal niet hervat worden.”

Informatie komt van Veuger zelf

De informatie op de website van het Kenniscafé Emmen – dat Veuger hoogleraar in Noorwegen is – komt van Jan Veuger zelf, laat Sonja van Beveren, voorzitter Kenniscafé Emmen, weten. “Als het niet klopt dan moeten we dat vanzelfsprekend aanpassen.” Veuger is als spreker voorgedragen door iemand van hogeschool NHL Stenden, laat Van Beveren weten, maar ze wil niet vertellen wie dat is. “We hebben Jan op persoonlijke titel uitgenodigd, om een verhaal te vertellen over de financiële wereld en dingen als Bitcoin voor een overwegend ouder publiek. Hij krijgt daar inderdaad een kleine vergoeding voor.”

delta wo

Screenshot van de site van woningcorporatie deltaWonen: "Ook is hij voorzitter van de Commissie Kwaliteitsverklaringen KWH en hoogleraar Vastgoed verbonden aan de Norwegian University of Science and Technology."

Michiel de Vries, hoogleraar Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit, zegt dat een niet-bestaande aanstelling op z’n minst bezijden de waarheid is, en dat het ‘liegen’ is als Veuger dit opzettelijk heeft gedaan. “En dat kan gewoonweg niet”, zegt hij. “Je claimt capaciteiten en reputatie door zo’n aanstelling te vermelden, maar die heb je helemaal niet. Dat is ernstig.” De Vries vult aan dat de term ‘professor’ in Nederland vrij te gebruiken is, maar ‘hoogleraar’ is dat niet.

Commissaris

Veuger zit in de raad van commissarissen bij woningcorporatie deltaWonen, en ook daar staat op zijn profielpagina dat hij als hoogleraar verbonden is aan de NTNU. De Vries: “Als commissaris hou je toezicht op de zorgvuldigheid van het bestuur. En dat wordt natuurlijk wel heel problematisch als je zelf onzorgvuldig bent of zelfs liegt.” De woningcorporatie wil niet reageren op de bevindingen van SaxNow. “Daarvoor moet u bij Jan Veuger zijn.” Daarnaast is hij toezichthouder bij woningstichtingen Patrimonium en Mitros.

Veuger claimt ook hoogleraar te zijn op de website van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON), waar hij redactielid is van de Real Estate Research Quarterly. Daar wordt hij voorgesteld als ‘Professor dr. Ing. Jan Veuger MRE FRICS MSV (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim)’. Johannes van Bentum, eindredacteur van dit wetenschappelijke tijdschrift, zegt dat deze titulatuur en functie op verzoek van Veuger zo is omschreven. “Hij was geen lector meer bij Saxion en vroeg dit zo aan te passen.” VOGON heeft navraag gedaan bij de NTNU en kreeg ook te horen dat Veuger daar geen aanstelling heeft. “In de eerste bestuursvergadering gaan we dit bespreken.”

nova

Screenshot Nova Science Publishers: "Professor Dr. ing. Jan Veuger MRE FRICS MSV is in 2022 appointed as professor Interdisciplinary Research on Real Estate and Blockchain of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). NTNU is ranked 202nd in the world ranking of universities."

‘Integriteitsonderzoek duurde lang en bleef vaag’

Dat de wetenschappelijke integriteit van Veuger werd onderzocht door een externe commissie naar aanleiding van een klacht van Saxion, wist de redactie. “We hebben dat nieuws wel gevolgd, maar we vonden het onduidelijk wát er nu precies is gebeurd”, zegt Van Bentum. “Het onderzoek duurde erg lang en de informatie was beperkt.” Binnen de redactie was er daarom ‘loyaliteit’ met Veuger, zegt hij. “Hij vertelde dat er niet zoveel aan de hand was en wij hadden geen reden om daaraan te twijfelen, omdat het allemaal zo ontzettend vaag bleef.”

Bij de uitgever van Veuger, Nova Science Publishers in de Verenigde Staten, staat de vermeende aanstelling omschreven in zijn biografie: “Professor Dr. Ing Jan Veuger MRE FRICS MSV is in 2022 appointed as professor Interdisciplinairy Research on Real Estate and Blockchain of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU).”

Daarbij wordt ook de goede reputatie van de universiteit genoemd, overigens zonder te verwijzen naar wélke ranking: “NTNU is ranked 202nd in the world ranking of universities.” Volgens Nadya Columbus, directeur van Nova, komt de informatie van Veuger zelf, en zullen ze de casus onderzoeken.

Geen reactie Jan Veuger

SaxNow probeerde een week lang herhaaldelijk oud-lector Jan Veuger te bereiken voor een reactie, op verschillende manieren. Op alle verzoeken, per telefoon, app en mail ging hij niet in. Wel heeft hij in de tussentijd contact gehad met de redactie van het tijdschrift Real Estate Research Quarterly naar aanleiding van de vragen van SaxNow. 

Onderzoek naar werkwijze Blockchainlector

Het SaxNow-onderzoek ging over copyrightschendingen, bachelorscripties publiceren in wetenschappelijke tijdschriften met als tweede auteur de lector, het her-publiceren van eigen artikelen en eerdere samenwerking met ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek. Saxion besloot naar aanleiding hiervan een klacht in te dienen bij een externe commissie wetenschappelijke integriteit, waarin vijf hogescholen zijn vertegenwoordigd, een advies te vragen.

De publicatie volgde op eerdere artikelen waarin het partnerschap met Bitcoin Association werd bekritiseerd. Het lectoraat maakte met deze partij een massive open online course (MOOC) die niet onafhankelijk leek. Ook publiceerde SaxNow over een docent die wetenschappelijke publiceerde in een boek van Veuger, maar zich niet bekend maakte als belanghebbende.

rik

Rik Visschedijk